Zdravá výživa a přání našich strávníků

Cizí strávníci:

Oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče v čase 10,30-11,00, nebo se můžete najíst se u nás v jídelně v časech 10,45 – 12,00, cena za oběd je od 1.2.2023 150,- Kč. Objednávejte dopředu na čísle 565 301 252 nebo 774 770 281. Cizím strávníkům bude umožněna registrace do systému, kdy si budou moci objednávat stravu online. STRAVENKY NEPŘIJÍMÁME!!!

Klienti Pečovatelské služby:

Oběd si zajišťujte přes vedoucí pečovatelské služby (tel. 770 111 783) nebo sociální pracovnici pečovatelské služby (tel. 777 724 480), v souladu s pravidly služby bude před dovážkou obědů provedeno sociální šetření, během něhož zjistíme, zda spadáte do skupiny osob v nepříznivé sociální situaci. Cena za oběd je od 1.2.2023 105,- Kč (+ ceny za dovoz stravy dle našeho Ceníku, najdete v sekci Pečovatelská služba)

Klienti Denního stacionáře, Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mají stravování zajištěné v rámci pobytu zde v Domově, ceníky jsou v sekci dle jednotlivých služeb.

Zde si můžete stáhnout jídelní lístky:

Jídelní lístek 27.3. – 2.4.2023

Jídelní lístek 3.4.-9.4.2023

Jídelní lístek 10.4.-16.4.2023

Jídelní lístek 17.4. 23.4.2023

 

 

Skip to content