Zdravá výživa a přání našich strávníků

Cizí strávníci:

Oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče v čase 10,30-11,00, nebo se můžete najíst se u nás v jídelně v časech 10,45 – 12,00, cena za oběd je od 1.4.2022 110,- Kč. Objednávejte dopředu na čísle 565 301 252 nebo 774 770 281. Cizím strávníkům bude umožněna registrace do systému, kdy si budou moci objednávat stravu online. Od září nepřijímáme stravenky!!!

Klienti Pečovatelské služby:

Oběd si zajišťujte přes vedoucí pečovatelské služby (tel. 770 111 783) nebo sociální pracovnici pečovatelské služby (tel. 777 724 480), v souladu s pravidly služby bude před dovážkou obědů provedeno sociální šetření, během něhož zjistíme, zda spadáte do skupiny osob v nepříznivé sociální situaci. Cena za oběd je 84,- Kč (+ ceny za dovoz stravy dle našeho Ceníku, najdete v sekci Pečovatelská služba)

Klienti Denního stacionáře, Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mají stravování zajištěné v rámci pobytu zde v Domově, ceníky jsou v sekci dle jednotlivých služeb.

Zde si můžete stáhnout jídelní lístky:

Jídelní lístek 21.11 – 27.11.2022

Jídelní lístek 28.11.-4.12.2022

Jídelní lístek 5 – 11.12.

Jídelní lístek 12 – 18.12.

Jídelní lístek 19 – 25.12.

Jídelní lístek 26.12 – 1.1.

 

Skip to content