Pronájem prostorů

Organizace v rámci DČ krátkodobě pronajímá prostory:

  • tělocvičny
  • společenské místnosti v 5.p.
  • knihovny
  • prostorů recepce
  • jídelny v přízemí

      a to v době, kdy nejsou využity. Zejména tedy v odpoledních či podvečerních hodinách a o víkendech. 

Zároveň poskytujeme zázemí při různých akcích, které se konají před budovou domova nebo v její blízkosti (sportovní soutěže apod.). Při pronajímání výše uvedených prostor je dbáno na to, aby prováděné aktivity nezasahovaly do běžného chodu domova, bylo dodržováno soukromí klientů a domovní řád. Ceny jsou uvedené v ceníku. 

Skip to content