Pronájem prostorů

Organizace v rámci DČ krátkodobě pronajímá prostory:

  • tělocvičny
  • ergodílny
  • knihovny
  • denního stacionáře

​      …v době, kdy nejsou využity, a to ke kulturním, sportovním účelům a ke školením.

Zároveň poskytuje zázemí při různých akcích, které se konají před budovou domova nebo v její blízkosti (sportovní soutěže apod.). Při pronajímání výše uvedených prostor je vždy dbáno na to, aby prováděné aktivity výrazně nezasahovaly do běžného chodu domova, bylo dodržováno soukromí a domovní řád.

Skip to content