Denní stacionář - den strávený v bezpečí a s pomocí!

Kontakt

Sociální pracovnice: 777 724 480 (po – pá 7.0015.30 h)

Pracovnice denního stacionáře777 724 479 (po -pá 7.0015.30 h)

Kdy jsme Vám k dispozici:

pondělí — pátek:   716 hodin

Denní stacionář sídlí  v 1. patře budovy Domova pro seniory Pelhřimov v Městských sadech. Místnost je vybavená pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří zde mohou trávit čas dle svého uvážení v příjemném a bezpečném prostředí za trvalé přítomnosti pečovatelky.

Péči denní stacionář zajišťuje i v domě s pečovatelskou službou Zámeček, kde pořádá pravidelná cvičení. 

POSLÁNÍM našeho denního stacionáře je poskytovat ambulantní pobyt osobám, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a nemohou zůstat delší dobu doma bez přítomnosti jiné osoby. Klientům nabízíme bezpečnou pomoc přizpůsobenou jejich individuálním potřebám v takovém rozsahu, aby pečující osoby získaly čas k vyřízení svých záležitostí, případně odpočinku.

Služby poskytujeme:

 • lidem starším 50-ti let žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, kteří:

  a) potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu pravidelnou podporu v péči o vlastní osobu

  b) jsou ohroženi kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu sociální izolací a potřebují podporu k zajištění kontaktu se svými vrstevníky nebo lidmi s podobným postižením

Služby neposkytujeme:

 • lidem, kteří potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • lidem, kteří jsou velmi omezeni v soběstačnosti
 • lidem, kteří trpí infekčním onemocněním
 • lidem, kteří svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí

Cílem služby je:

 • Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů
 • Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na odpočinek
 • Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě
 • Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře, pečovatelské služby a domova pro seniory.

V rámci základních služeb poskytujeme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nad rámec základní služeb můžete využít:

 • dopravu do denního stacionáře
 • podporu v léčebném režimu
 • tisk fotografií

Zásady poskytování služby:

 • respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů
 • podpora aktivity a nezávislosti uživatelů
 • individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • podpora v kontaktu s blízkými i veřejností
 • zajištění pocitu bezpečí
 • podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků

Tato služba je poskytována na smluvním základě a za úhradu dle ceníku. Více informací získáte v sekci Jak požádat o službu.

Zásady poskytování služby:

Další informace o pečovatelské službě můžete získat na webu MPSV

Skip to content