Domov se zvláštním režimem - důstojné bydlení a péče

Kontakt

Sociální pracovnice: 565 301 259

Sesterna: 565 301 262

Kapacita služby:

42 osob

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je pobytová službě určená pro osoby z Pelhřimova a okolí, kteří trpí demencí a o které se již nemůže starat rodina ani pečovatelská služba v jejich domácím prostředí.

V našem domově nabízíme kompletní a specializovanou péči o tyto osoby, péči poskytují proškolené pečovatelky, zdravotní sestry, aktivizační pracovnice a fyzioterapeutka. Domov má vlastního vedoucího, který péči koordinuje a zajišťuje, aby byla poskytovaná dle individuálních potřeb klientů, v předávání informací jej podporuje systém týmových porad.

V domově pracujeme v konceptech smyslové aktivizace (speciální aktivizace zaměřená na oblasti, které klienti znají ze svého dřívějšího života), bazální stimulace (pro osoby upoutané na lůžko) a paliativní péče (péče o umírající). Více informací o těchto konceptech najdete v sekce ke stažení.

POSLÁNÍM domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které trpí některou z forem demence a pochází z Pelhřimova či blízkého okolí, takovou pomoc, podporu a péči, aby byly uspokojeny jejich osobní potřeby. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc s osobní hygienou i běžnou péčí o sebe. Pro klienty zajišťujeme ošetřovatelskou péči a aktivity pro různorodé trávení volného času. Službu poskytujeme v bezpečném prostředí, s ohledem na lidskou důstojnost a práva, klienty podporujeme v kontaktu s veřejností i rodinou. Umírajícím pomáháme prožít klidně, důstojně a bez bolestí poslední chvíle života.

Naše spádová oblast je totožná s ORP Pelhřimov a je vymezena pomyslnou hranicí obcemi Žirovnice, Kamenice nad Lipou, Hojovice, Křeč, Útěchovičky, Čeněnice, Onšov, Křelovice, Velký Rybník, Nový Rychnov, Horní Cerekev a Počátky.

Způsob poskytování služby:

Služba je poskytována za úhradu ubytování a stravy a přísluší nám také v plné výši příspěvek na péči a úhrada za poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby. Podívejte se do sekce Ceník.

Službu poskytujeme:

Službu poskytujeme lidem starším padesáti let, kteří trpí některou z forem demence, trvale bydlí v Pelhřimově či blízkém okolí, a jsou závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tuto pomoc již nelze zajistit v domácím prostředí rodinou či jinou sociální službou.

Službu nedokážeme zajistit:

 • osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách
 • agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí
 • osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty)
 • osobám s infekčním onemocněním
 • osobám s duševním onemocněním vyjma osob s úzkostnou nebo depresivní poruchou v neakutní fázi
 • osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod asistenční služba, speciální rehabilitace, užití přístroje na podporu dýchání apod. )

Více informací o tom, jak požádat o službu, získáte v sekci Jak požádat o službu a na tel. čísle 565 301 259. Pokud nemůže žadatel jednat sám za sebe, mohou se na nás obracet rodinní příslušníci, nebo opatrovník.

Cílem služby je:

 • Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů
 • Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední
 • Poskytování služby odborně vzdělaným personálem
 • Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí

V rámci základních služeb poskytujeme:

 • ubytování v bezbariérových 18 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha). Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným nočním stolkem, uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním stolkem se skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem a ložním prádlem.
 • úklid bytu
 • praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení
 • celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň reagujeme na přání uživatelů.
 • podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.). Pomoc a podpora je prováděna kvalifikovanými pracovníky přímé obslužné péče a s ohledem míru závislosti na druhých osobách.
 • pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny
 • podporu v kontaktu se společenských prostředím, včetně kontaktu s duchovním
 • pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,
 • aktivizační činnosti
 • ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně
 • možnost registrace u lékařky domova

Za úhradu nabízíme v rámci fakultativních služeb:

 • doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava
 • kopírování a tisk dokumentů

Dále domov pravidelně navštěvují:

 • kadeřnice, pedikérka a masérka
 • pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr
 • ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi

Zásady poskytování služby:

 • respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů
 • podpora aktivity a nezávislosti uživatelů
 • individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • podpora v kontaktu s blízkými i veřejností
 • zajištění pocitu bezpečí
 • podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků

Naše služba je poskytována na základě smluvního vztahu a za úhradu, více informací získáte v sekci Jak požádat o službu.

Služba je poskytována za úhradu ubytování a stravy a přísluší nám také v plné výši příspěvek na péči. Podívejte se do sekce Ceník.

Službu poskytujeme na základě smlouvy, více informací získáte v sekci Jak požádat o službu.

Skip to content