Domov se zvláštním režimem - Ceník

Ceník platný od 1.4.2022

Strava:

Pokud příjem uživatele nedostačuje na plnou úhradu za ubytování a stravu, výše úhrady se úměrně sníží tak, aby uživateli zůstávalo 15 % jeho příjmu, popř. domov se rovněž může dohodnout v případě, kdy příjem žadatele nepostačuje na plnou úhradu nákladů, na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), dětmi nebo jinými osobami žadatele o umístění v domově.

 

Dále náleží domovu úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Skip to content