Domov se zvláštním režimem - Ceník

Ceník platný od 1.2.2023

Strava:

Pokud příjem uživatele nedostačuje na plnou úhradu za ubytování a stravu, výše úhrady se úměrně sníží tak, aby uživateli zůstávalo 15 % jeho příjmu. Domov se rovněž může dohodnout v případě, kdy příjem žadatele nepostačuje na plnou úhradu nákladů, na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), dětmi nebo jinými osobami žadatele o umístění v domově.

Dále náleží domovu úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

CENA VČETNĚ STRAVY ZA JEDNOŮŽKOVÝ BYT JE 15 666,- KČ/MĚSÍC

CENA VČETNĚ STRAVY ZA DVOULŮŽKOVÝ BYT JE 14 754,- KČ/MĚSÍC

Skip to content