Prohlášení o přístupnosti

Domov pro seniory Pelhřimov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.dpsp.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 úrovně shody AA s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:
a) z důvodu nesouladu s vnitrostátními právními předpisy;
Žádný

b) z důvodu nepřiměřené zátěže;
Žádný

c) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

Dokumenty ve formátech

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
  • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX . I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01.09.2020
Toto prohlášení bylo revidováno dne 01.09.2020
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu skola@gsospodborany.cz. Děkujeme.

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305
393 01 Pelhřimov

Telefon: +420 775 861 528
Fax: +420 565 391 262
E-mail: reditel@dpsp.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení

ANT studio s.r.o.
Slovanská alej 2182/30,
326 00 Plzeň
e-mail: info@antstudio.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud nebudou vaše podněty uspokojivě vyřešeny pomocí kontaktů výše, můžete se obrátit na následující kontakty:

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Dodatečná podpora

Webové stránky obsahují doplněk pro zvýšení přístupnosti stránek s názvem One Click Accessibility. Spuštění tohoto doplňku probíhá po kliku na ikonku vozíčkáře a umožňuje uživateli zvýšit přístupnost webových stránek. Dále obsahují doplněk na předčítání textů prostřednictvím služby responsivevoice.com, Spuštění je možné na příslušné stránce kliknutím na červené tlačítko „Přečíst obsah stránek“.


Skip to content