Domov pro seniory - důstojné bydlení i péče!

Kontakt

Sociální pracovnice: 565 301 259

Sesterna: 565 301 262

Kapacita služby:

67 osob

Náš domov je postaven v příjemném a klidném prostředí pelhřimovských Městských sadů a jeho zřizovatelem je město Pelhřimov.

V systému sociálních služeb jsou domovy pro seniory určeny osobám s velmi vysokou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, i my poskytujeme naše služby převážně těmto lidem. 

POSLÁNÍM SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY je poskytovat našim klientům – seniorům z Pelhřimova a okolí ubytování, stravování, podporu při péči o vlastní osobu a ošetřovatelskou péči s cílem zajistit jim důstojný život v příjemném prostředí. Snažíme se naše klienty podporovat v soběstačnosti, kontaktu s rodinou, přáteli i veřejností. V těžké životní chvíli pomáháme umírajícím i jejich blízkým.

Způsob poskytování služby:

Služba je poskytována za úhradu ubytování a stravy a přísluší nám také v plné výši příspěvek na péči a úhrada za poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby. Podívejte se do sekce Ceník.

Více informací o tom, jak požádat o službu, získáte v sekci Jak požádat o službu a na tel. čísle 565 301 259. Pokud nemůže žadatel jednat sám za sebe, mohou se na nás obracet rodinní příslušníci, nebo opatrovník.

SLUŽBU V DOMOVĚ PRO SENIORY POSKYTUJEME lidem starším 60 let, trvale žijícím v Pelhřimově či blízkém okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a jsou proto závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny nebo jiné sociální služby.
Naše spádová oblast je totožná s ORP Pelhřimov a je vymezena pomyslnou hranicí mezi obcemi Žirovnice, Kamenice nad Lipou, Hojovice, Křeč, Útěchovičky, Čeněnice, Onšov, Křelovice, Velký Rybník, Nový Rychnov, Horní Cerekev a Počátky.

Služby nedokážeme zajistit:

       osobám s těžkou demencí, včetně Alzheimerovy choroby, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem

       osobám s duševním onemocněním vyjma osob s úzkostnou poruchou a depresivní poruchou v neakutní fázi

       agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí

       osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty)

       osobám s infekčním onemocněním

       osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod asistenční služba, náročná rehabilitační péči, přístrojová podpora dýchání apod.)

Cílem služby je:

 • Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů
 • Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední
 • Poskytování služby odborně vzdělaným personálem
 • Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí

V rámci základních služeb poskytujeme:

 • ubytování v bezbariérových 37 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha). Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným nočním stolkem, uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním stolkem se skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem a ložním prádlem.
 • úklid bytu
 • praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení
 • celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň reagujeme na přání uživatelů.
 • podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.). Pomoc a podpora je prováděna kvalifikovanými pracovníky přímé obslužné péče a s ohledem míru závislosti na druhých osobách.
 • pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny
 • podporu v kontaktu se společenských prostředím, včetně kontaktu s duchovním
 • pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,
 • aktivizační činnosti – cvičení, trénink paměti, ergoterapii
 • ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně
 • možnost registrace u lékařky domova
 • ve dvoulůžkových pokojích umožňujeme bydlení partnerským dvojicím případně rodinným příslušníkům

Za úhradu nabízíme v rámci fakultativních služeb:

 • doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava
 • kopírování a tisk dokumentů

Dále domov pravidelně navštěvují:

 • kadeřnice, pedikérka a masérka
 • pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr
 • ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi

Zásady poskytování služby:

 • respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů
 • podpora aktivity a nezávislosti uživatelů
 • individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • podpora v kontaktu s blízkými i veřejností
 • zajištění pocitu bezpečí
 • podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků

Služba je poskytována za úhradu ubytování a stravy a přísluší nám také v plné výši příspěvek na péči. Službu poskytujeme na základě smlouvy, více informací získáte v sekci Jak požádat o službu.

Další informace o domově pro seniory můžete získat na webu MPSV

Skip to content