Pečovatelská služba - přijedeme, pomůžeme!

Kontakt

Sociální pracovnice: 777 724 480 (po – pá 7.00–15.30 h)

Vedoucí PS: 770 111 783 (po – pá 7.00–15.30 h)

Pohotovost: 770 111 784 (po – pá 15.30–19.00 h)

Službu poskytujeme v této době:

pondělí — pátek:   7–19 h

sobota — neděle:  7–19 h

Naše pečovatelská služba sídlí v domě s pečovatelskou službou „Zámeček“ v Dolnokubínské ulici č.p. 1931 v Pelhřimově a své služby poskytujeme  v Pelhřimově a jeho místních částech. V systému sociálních služeb je tato služba určena převážně pro klienty, kteří ještě zvládají pobyt doma, potřebují ale k zajištěné svých potřeb pravidelnou pomoc jiné osoby. Smyslem této služby tedy je prodloužit či zachovat pobyt klientů v domácím prostředí a pomoci také rodinným příslušníkům, kteří se o něj starají.

POSLÁNÍM pečovatelské služby Pelhřimov je poskytovat seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s více dětmi takovou podporu, aby ve svém domácím prostředí dokázali oni i jejich blízcí zvládnout složitou životní situaci. Nabízíme každodenní podporu při péči o vlastní osobu, pomoc při péči o domácnost, zajištění stravy a běžných záležitostí při jednání s úřady či lékařem.

Klienty podporujeme v soběstačnosti, kontaktu s rodinou i veřejností a snažíme se neprohlubovat jejich závislost na naší službě.

Služby poskytujeme:

 • lidem starším 18-ti let žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • rodinám s více dětmi žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • místní části jsou ty osady, které administrativně spadají pod Pelhřimov – tj. nemají vlastního starostu, ale pouze osadní výbory
 • dále službu poskytujeme v obci Červená Řečice

Služby neposkytujeme:

 • osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost pečovatelek
 • osobám, které potřebují nepřetržitou péči zdravotních sester
 • osobám trpícím halucinacemi, bludy, alkoholismem či závislostí na omamných látkách
 • osobám, u nichž během sociálního šetření vyšlo najevo, že nejsou nijak omezeni v soběstačnosti a naši službu nepotřebují

Cílem služby je:

 • podporovat uživatele dle jejich zachovaných schopností tak, aby oni i jejich blízcí zvládli složitou životní situaci a naši uživatelé mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.
 • upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli pečovatelské služby, denního stacionáře a domova pro seniory.
 • poskytovat službu odborným personálem.
 • spolupracovat s dalšími organizacemi v Pelhřimově, zvyšovat povědomí veřejnosti o místních poskytovatelích sociálních služeb a podporovat provázanost jednotlivých služeb

V rámci základních služeb poskytujeme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí

Nad rámec základní služeb můžete využít:

 • dopravu
 • dohled nad zajištěním léčebného režim

Zásady poskytování služby:

 • respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů
 • podpora aktivity a nezávislosti uživatelů
 • individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • podpora v kontaktu s blízkými i veřejností
 • zajištění pocitu bezpečí
 • podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků

Naše služba je poskytována na základě smluvního vztahu a za úhradu, více informací získáte v sekci Jak požádat o službu.

Zásady poskytování služby:

Další informace o pečovatelské službě můžete získat na webu MPSV:

Skip to content