Naši zaměstnanci a certifikace zařízení

Mgr. Bc. Petra Kratochvílová, DiS.

ředitelka
Pocházím z Jeseníku, na Vysočině však bydlím téměř 20 let a stala se tak mým druhým domovem. V roce 1993 jsem maturovala na Střední zdravotnické škole v Šumperku jako všeobecná zdravotní sestra. Poté jsem jako zdravotní sestra pracovala na oddělení chirurgie, hemato-onkologie a psychiatrie. Do sociálních služeb jsem vstoupila v roce 2003, kdy jsem začala pracovat jako rehabilitační sestra v Domově důchodců v Humpolci. Po ukončení studia na Vyšší odborné škole sociální v Jihlavě a později na Fakultě humanitních studií UK Praha jsem v domově začala pracovat jako sociální pracovnice a metodik. Ředitelkou Domova pro seniory Pelhřimov jsem od září 2016. K mým koníčkům patří literatura, sport, zahradničení a hlavně hory. Domluvím se německy (Zertifikat deutsch B1 z Goethe Institut Praha) a získala jsem certifikáty z oblasti standardy kvality v sociálních službách a řízení kvality v sociálních službách. Magisterský titul jsem získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Ing. Monika Miřátská

ekonomka, zástupce ředitelky
Po ukončení studia na VŠE v Praze, obor finance, jsem pracovala v bankovní sféře. Po mateřské dovolené jsem pracovala jako účetní a ekonomka v příspěvkové organizaci města Pelhřimova. V roce 2006 jsem zběhla do sociální sféry a působila jako sociální pracovnice v domově pro seniory v malé obci na Pacovsku, kde jsem se poprvé setkala s problematikou péče o seniory a specifickým vnímáním a chováním lidí s Alzheimerovou a stařeckou demencí. Od roku 2009 pracuji na pozici ekonomky v domově pro seniory, v krásném prostředí pelhřimovských Městských sadů – na místě, ke kterému mám jako většina Pelhřimáků zvláštní vztah – je to místo, kam jsme chodily jako děti, dávali si tady první rande, trávili čas se svými dětmi a později i vnoučaty. V dnešní uspěchané době si hlavu nejvíce vyčistím při projížďce na kole s přítelem, při práci na zahradě, na procházce s pejskem a na chatě na Sedlické přehradě, bez elektriky a mobilu. Mám 2 dospělé děti, které mě neustále učí, že život se nemusí brát tak vážně…

Mgr. Leona Smrčková

vedoucí přímé péče
Narodila jsem se ve východních Čechách, ale postupem času a stěhováním jsem se dostala až na Vysočinu, kde žiji přes 22 let. Studovala jsem Střední zdravotnickou školu v Praze, kterou jsem ukončila v roce 1991. Jako všeobecná sestra jsem pracovala na kardiochirurgickém RES v IKEM, poté v Pelhřimově na ARO a urologickém oddělení. V Domově pro seniory v Pelhřimově jsem pracovala od jeho otevření v roce 2009 jako zdravotní sestra a zároveň studovala vysokou školu - nejprve bakalářský obor Sociální a charitativní práce, poté magisterský obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studium jsem ukončila v roce 2014, kdy jsem začala pracovat na JIP chirurgických oborů v Pelhřimově. Do Domova jsem se vrátila v září 2016 na pozici vedoucí úseku přímé péče. Ve volném čase ráda čtu, jezdím na kole a chodím na túry.

Mgr. Štěpánka Marková

staniční sestra
Narodila jsem se na Vysočině, kde dosud žiji a pracuji. Vystudovala jsem Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec. Následně jsem pracovala v Psychiatrická léčebně Havlíčkův Brod a vystudovala Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do Domova důchodců v Humpolci, kde jsem pracovala do r. 2019. V roce 2008 jsem ukončila pomaturitní specializační studium v oboru všeobecná sestra v úseku práce ošetřovatelská péče v geriatrii a v roce 2014 studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Pravidelně se účastním školení v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Práce s lidmi je mi blízká. K mým koníčkům patří sport, cestování, výlety po horách fotografování. Jsem vdaná, mám 2 dospělé děti.

Bc. Lucie Vítů, DiS.

sociální pracovnice a vedoucí úseku volnočasových aktivit
Narodila jsem se v Pelhřimově, kde jsem po základní škole vystudovala Gymnázium Pelhřimov. Chtěla jsem se věnovat práci s lidmi, proto jsme absolvovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích. Po vystudování VOŠ jsem pět let pracovala na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Pelhřimově a v Humpolci. Poté jsme odešla na mateřskou dovolenou, kdy jsem vystudovala bakalářský studijní program na Masarykově univerzitě v Brně, obor Právo sociálního zabezpečení. Zde v Domově pro seniory Pelhřimov pracuji od jeho vzniku, od roku 2009, na pozici sociální pracovnice. Od února 2016 zde vedu úsek volnočasových aktivit. Mezi mé koníčky patří četba a příroda.

Mgr. Gabriela Páralová

sociální pracovnice
Vystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích – obor Psychosociální péče o postižené děti dospělé a seniory. Po ukončení studia jsem nastoupila jako sociální pracovnice do Hospicového hnutí Vysočina v Jihlavě, na té samé pozici jsem později pracovala v LDN Nemocnice Humpolec. V Domově pro seniory Pelhřimov pracuji s přestávkou na mateřskou dovolenou, od jeho vzniku v roce 2009. Mezi mé veliké záliby patří zahrada, cvičení hasičského sportu a v neposlední řadě rodina.

Jitka Erlebachová

vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře
Pocházím z Vysočiny, kde jsem prožila své dětství. Vystudovala jsem obor výtvarné zpracování skla se zaměřením na malbu skla na Střední škole sklářské v Novém Boru. Po studiu jsem několik let žila a pracovala v Novém Boru, později v Liberci. Během rodičovské dovolené jsem se vrátila na Vysočinu, kde jsem si v Jihlavě na Vyšší odborné škole sociální doplnila vzdělání v oboru sociální práce. První zkušenosti jsem začala sbírat u o.p.s. Sdílení Telč, kde jsem při své práci pomáhala jako pracovník v sociálních službách. Později jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách v domově důchodců, dále v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jako sociální pracovník a v Pečovatelské službě jako pracovník v sociálních službách a jako sociální pracovník. V pelhřimovském Domově pro seniory pracuji jako vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře od října 2017. Volný čas ráda trávím se svými dětmi a partnerem, poznávám nová místa. Odreagovávám se různými druhy sportů, nejraději na kole, běháním v přírodě, fitness, plaváním a také relaxačními druhy cvičení. Mimo sport se ráda zúčastňuji různých kulturních akcí, ať už se jedná o hudební, divadelní anebo pouhou návštěvu kina. Pokud vyjde trochu času, relaxuji při výtvarničení.

Bc. Jana Kubů

sociální pracovnice pečovatelské služby a denního stacionáře
Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Pelhřimově a poté pracovala jako účetní a ekonomka ve dvou soukromých firmách. V době, kdy jsem byla na mateřské dovolené, jsem pomáhala jako dobrovolnice nevidomým a slabozrakým lidem při jejich klubových setkáních, doprovázela je na různé společenské a kulturní akce. V roce 2004 jsem začala pracovat v sociální oblasti ve Fokusu Vysočina a studovat na Masarykově univerzitě v Brně bakalářský obor sociální práce a sociální politika, sociologie. Po ukončení studia jsem pracovala v Národní radě osob se zdravotním postižením (sociální poradenství, asistence) a spolupracovala s pelhřimovským klubem rodičů s dětmi s mentálním postižením. Od roku 2009 pracuji jako sociální pracovnice v Domově pro seniory Pelhřimov – Pečovatelská služba. Ráda houbařím, čtu detektivky a baví mě cestování.

Monika Švejdová, DiS. et DiS.

vedoucí provozu a Univerzity třetího věku
Pocházím z Pelhřimova, kde jsem vystudovala Obchodní akademii, jako další obor jsem si vybrala sociální práci, tu jsem studovala na Vyšší odborné škole sociální v Jihlavě. Po jejím dokončení jsem pokračovala ve studiu na Vyšší odborné škole oborem Finance a řízení. Vlastním certifikát z oblasti personalistiky a kromě státní zkoušky kancelářského psaní strojem jsem složila státní zkoušku z anglického jazyka. Několik let jsem pracovala jako asistentka ředitele v soukromé firmě. Se dvěma dětmi jsem na rodičovské dovolené strávila necelých šest let, než jsem nastoupila zde do Domova pro seniory v Pelhřimově jako vedoucí provozního úseku. Zde se dále vzdělávám v sociální oblasti, v managementu i v oblasti mezilidských vztahů. Životní prioritou je pro mne spokojená rodina a zázemí. Ve volných chvílích se ráda společně se svými dětmi (5, 8 let) věnuji výtvarným pracím, hudbě, četbě a sportu. A když mám opravdu, ale opravdu volnou chvíli, ráda ji strávím o samotě.
Skip to content