Naši zaměstnanci a certifikace zařízení

Mgr. Bc. Petra Bruknerová, DiS.

ředitelka
Pocházím z Jeseníku, na Vysočině však bydlím téměř 20 let a stala se tak mým druhým domovem. V roce 1993 jsem maturovala na Střední zdravotnické škole v Šumperku jako všeobecná zdravotní sestra. Poté jsem jako zdravotní sestra pracovala na oddělení chirurgie, hemato-onkologie a psychiatrie. Do sociálních služeb jsem vstoupila v roce 2003, kdy jsem začala pracovat jako rehabilitační sestra v Domově důchodců v Humpolci. Po ukončení studia na Vyšší odborné škole sociální v Jihlavě a později na Fakultě humanitních studií UK Praha jsem v domově začala pracovat jako sociální pracovnice a metodik. Ředitelkou Domova pro seniory Pelhřimov jsem od září 2016. K mým koníčkům patří literatura, sport, zahradničení a hlavně hory. Domluvím se německy (Zertifikat deutsch B1 z Goethe Institut Praha) a získala jsem certifikáty z oblasti standardy kvality v sociálních službách a řízení kvality v sociálních službách. Magisterský titul jsem získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Ing. Monika Miřátská

ekonomka, zástupce ředitelky
Po ukončení studia na VŠE v Praze, obor finance, jsem pracovala v bankovní sféře. Po mateřské dovolené jsem pracovala jako účetní a ekonomka v příspěvkové organizaci města Pelhřimova. V roce 2006 jsem zběhla do sociální sféry a působila jako sociální pracovnice v domově pro seniory v malé obci na Pacovsku, kde jsem se poprvé setkala s problematikou péče o seniory a specifickým vnímáním a chováním lidí s Alzheimerovou a stařeckou demencí. Od roku 2009 pracuji na pozici ekonomky v domově pro seniory, v krásném prostředí pelhřimovských Městských sadů – na místě, ke kterému mám jako většina Pelhřimáků zvláštní vztah – je to místo, kam jsme chodily jako děti, dávali si tady první rande, trávili čas se svými dětmi a později i vnoučaty. V dnešní uspěchané době si hlavu nejvíce vyčistím při projížďce na kole s přítelem, při práci na zahradě, na procházce s pejskem a na chatě na Sedlické přehradě, bez elektriky a mobilu. Mám 2 dospělé děti, které mě neustále učí, že život se nemusí brát tak vážně…

Mgr. Leona Smrčková

vedoucí přímé péče, vedoucí přímé péče pro domov se zvláštním režimem
Narodila jsem se ve východních Čechách, ale postupem času a stěhováním jsem se dostala až na Vysočinu, kde žiji přes 22 let. Studovala jsem Střední zdravotnickou školu v Praze, kterou jsem ukončila v roce 1991. Jako všeobecná sestra jsem pracovala na kardiochirurgickém RES v IKEM, poté v Pelhřimově na ARO a urologickém oddělení. V Domově pro seniory v Pelhřimově jsem pracovala od jeho otevření v roce 2009 jako zdravotní sestra a zároveň studovala vysokou školu - nejprve bakalářský obor Sociální a charitativní práce, poté magisterský obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studium jsem ukončila v roce 2014, kdy jsem začala pracovat na JIP chirurgických oborů v Pelhřimově. Do Domova jsem se vrátila v září 2016 na pozici vedoucí úseku přímé péče. Ve volném čase ráda čtu, jezdím na kole a chodím na túry.

Bc. Iveta Jarošová

vedoucí služby domov pro seniory
Narodila jsem se na Vysočině, kde dosud žiji a pracuji. V roce 1998 jsem maturovala na Střední zdravotnické škole v Havlíčkově Brodě obor všeobecná sestra. Poté jsem pracovala jako zdravotní sestra v Domově důchodců v Humpolci. Během mateřské dovolené jsem vystudovala VOŠ sociální Jihlava a Západomoravskou vysokou školu v Třebíči. Po ukončení studií jsem pracovala pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod v Bytech sociální rehabilitace v Humpolci jako sociální pracovnice. Od roku 2012 jsem pracovala ve Vysočinských nemocnicích s.r.o. v Humpolci jako Manažer kvality. V říjnu 2020 jsem nastoupila do Domova pro seniory Pelhřimov jako vedoucí služby domov pro seniory. Mezi mé koníčky patří četba, sporty, cestování, fotografování a grafický design.

Mgr. Štěpánka Marková

vedoucí zdravotního úseku
Narodila jsem se na Vysočině, kde dosud žiji a pracuji. Vystudovala jsem Gymnázium dr. A. Hrdličky Humpolec. Následně jsem pracovala v Psychiatrická léčebně Havlíčkův Brod a vystudovala Střední zdravotnickou školu v Havlíčkově Brodě. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do Domova důchodců v Humpolci, kde jsem pracovala do r. 2019. V roce 2008 jsem ukončila pomaturitní specializační studium v oboru všeobecná sestra v úseku práce ošetřovatelská péče v geriatrii a v roce 2014 studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Pravidelně se účastním školení v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Práce s lidmi je mi blízká. K mým koníčkům patří sport, cestování, výlety po horách fotografování. Jsem vdaná, mám 2 dospělé děti.

Bc. Lucie Vítů, DiS.

sociální pracovnice a vedoucí úseku volnočasových aktivit
Narodila jsem se v Pelhřimově, kde jsem po základní škole vystudovala Gymnázium Pelhřimov. Chtěla jsem se věnovat práci s lidmi, proto jsme absolvovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích. Po vystudování VOŠ jsem pět let pracovala na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Pelhřimově a v Humpolci. Poté jsme odešla na mateřskou dovolenou, kdy jsem vystudovala bakalářský studijní program na Masarykově univerzitě v Brně, obor Právo sociálního zabezpečení. Zde v Domově pro seniory Pelhřimov pracuji od jeho vzniku, od roku 2009, na pozici sociální pracovnice. Od února 2016 zde vedu úsek volnočasových aktivit. Mezi mé koníčky patří četba a příroda.

Mgr. Gabriela Páralová

sociální pracovnice
Vystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích – obor Psychosociální péče o postižené děti dospělé a seniory. Po ukončení studia jsem nastoupila jako sociální pracovnice do Hospicového hnutí Vysočina v Jihlavě, na té samé pozici jsem později pracovala v LDN Nemocnice Humpolec. V Domově pro seniory Pelhřimov pracuji s přestávkou na mateřskou dovolenou, od jeho vzniku v roce 2009. Mezi mé veliké záliby patří zahrada, cvičení hasičského sportu a v neposlední řadě rodina.

Jitka Erlebachová

vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře
Pocházím z Vysočiny, kde jsem prožila své dětství. Vystudovala jsem obor výtvarné zpracování skla se zaměřením na malbu skla na Střední škole sklářské v Novém Boru. Po studiu jsem několik let žila a pracovala v Novém Boru, později v Liberci. Během rodičovské dovolené jsem se vrátila na Vysočinu, kde jsem si v Jihlavě na Vyšší odborné škole sociální doplnila vzdělání v oboru sociální práce. První zkušenosti jsem začala sbírat u o.p.s. Sdílení Telč, kde jsem při své práci pomáhala jako pracovník v sociálních službách. Později jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách v domově důchodců, dále v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jako sociální pracovník a v Pečovatelské službě jako pracovník v sociálních službách a jako sociální pracovník. V pelhřimovském Domově pro seniory pracuji jako vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře od října 2017. Volný čas ráda trávím se svými dětmi a partnerem, poznávám nová místa. Odreagovávám se různými druhy sportů, nejraději na kole, běháním v přírodě, fitness, plaváním a také relaxačními druhy cvičení. Mimo sport se ráda zúčastňuji různých kulturních akcí, ať už se jedná o hudební, divadelní anebo pouhou návštěvu kina. Pokud vyjde trochu času, relaxuji při výtvarničení.

Bc. Jana Kubů

sociální pracovnice pečovatelské služby a denního stacionáře
Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Pelhřimově a poté pracovala jako účetní a ekonomka ve dvou soukromých firmách. V době, kdy jsem byla na mateřské dovolené, jsem pomáhala jako dobrovolnice nevidomým a slabozrakým lidem při jejich klubových setkáních, doprovázela je na různé společenské a kulturní akce. V roce 2004 jsem začala pracovat v sociální oblasti ve Fokusu Vysočina a studovat na Masarykově univerzitě v Brně bakalářský obor sociální práce a sociální politika, sociologie. Po ukončení studia jsem pracovala v Národní radě osob se zdravotním postižením (sociální poradenství, asistence) a spolupracovala s pelhřimovským klubem rodičů s dětmi s mentálním postižením. Od roku 2009 pracuji jako sociální pracovnice v Domově pro seniory Pelhřimov – Pečovatelská služba. Ráda houbařím, čtu detektivky a baví mě cestování.

Monika Švejdová, DiS. et DiS.

vedoucí provozu a Univerzity třetího věku
Pocházím z Pelhřimova, kde jsem vystudovala Obchodní akademii, jako další obor jsem si vybrala sociální práci, tu jsem studovala na Vyšší odborné škole sociální v Jihlavě. Po jejím dokončení jsem pokračovala ve studiu na Vyšší odborné škole oborem Finance a řízení. Vlastním certifikát z oblasti personalistiky a kromě státní zkoušky kancelářského psaní strojem jsem složila státní zkoušku z anglického jazyka. Několik let jsem pracovala jako asistentka ředitele v soukromé firmě. Se dvěma dětmi jsem na rodičovské dovolené strávila necelých šest let, než jsem nastoupila zde do Domova pro seniory v Pelhřimově jako vedoucí provozního úseku. Zde se dále vzdělávám v sociální oblasti, v managementu i v oblasti mezilidských vztahů. Životní prioritou je pro mne spokojená rodina a zázemí. Ve volných chvílích se ráda společně se svými dětmi (5, 8 let) věnuji výtvarným pracím, hudbě, četbě a sportu. A když mám opravdu, ale opravdu volnou chvíli, ráda ji strávím o samotě.