Značka kvality v sociálních službách – hvězdičky obhájeny :-)

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Od června 2021 probíhala v domově pro seniory certifikace Značky kvality v sociálních službách. Toto ocenění se nám poprvé podařilo získat v roce 2018, kdy jsme s počtem 829 bodů získali 4 hvězdičky. Z opětovné certifikace jsme měli obavy, hlavně proto, že se kritéria zpřísnila a také proto, že v nás v letních měsících stále ještě zněla pandemie Covid19.

Značka kvality je systém externího hodnocení kvality sociálních služeb.  Jednotlivé oblasti – ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče – jsou bodově ohodnoceny a na základě získaných bodů potom zařízení získá určitý počet hvězdiček. V rámci certifikace se k uvedeným oblastem vyjadřují klienti, jejich rodinní příslušníci i zaměstnanci. Vedení domova potom musí dokládat metodiky, vnitřní pravidla a vzdělávání zaměstnanců.  Během certifikace komise srovnává, zda je to, co je popsáno v pravidlech, v souladu s tím, co se v domově skutečně děje.

Za vedení domova musím přiznat, že nám nejde ani tak o to získat nějakou hvězdičku navíc. Za důležité a přínosné považujeme, že získáme zpětnou vazbu na naši péči od osob, o něž ve službě pečujeme, a též od odborníků. V rámci certifikace jsme získali řadu podnětů a nápadů, jak klientům život v domově zpříjemnit a víme, nad čím dál přemýšlet, aby se tu lépe žilo i pracovalo.

Certifikaci se nakonec k naší velké radosti podařilo uzavřít a to ještě s větším počtem bodů než posledně. Uzavíráme ji celkem s počtem 855,5 bodů a zůstaly nám zachovány i všechny čtyři hvězdičky. Velmi pozitivně byla hodnocena kvalita ubytování a kvalita naší péče. Co se týká ubytování ocenila odborná komise hlavně velikost a vybavenost bytů, prostorné terasy a množství pomůcek, kterými domov disponuje – polohovací lůžka, polohovací křesla, zvedáky, antidekubitní matrace. Řada domovů totiž tyto pomůcky půjčuje svým klientům za příplatky, kdežto u nás je má k dispozici každý, kdo je potřebuje. Stran péče se komise velmi kladně vyjadřovala k chování našich sester a pečovatelek a k úrovni jejich vzdělání. Ocenili, že zde máme trvale přítomnou zdravotní sestru, ocenili empatický přístup našich zaměstnanců, velmi se líbilo, že vedení domova je s klienty v kontaktu, uskutečňují se pravidelná setkání a klienti mají možnost se k chodu domova vyjadřovat. Komise nás též povzbudila na naší cestě k rozvoji paliativní péče.

Na Vysočině se tak náš domov zařadil mezi pouhých šest zařízení, které se této reflexe služby odvážily. Další informace získáte zde https://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/?kraj=3

 

A zde si můžete přečíst, jak náš domov vidí klienti a jejich blízcí Odpovědi klienti a rodiny

Děkujeme za důvěru a přízeň.

Petra Kratochvílová

 

Soubory ke stažení

Skip to content