Spokojenost s Pečovatelskou službou a Denním stacionářem

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Přestože je naše organizace známá převážně jako pobytová služba v krásných Městských sadech – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem – zajišťujeme pro seniory i další služby. Denní stacionář, kde mohou klienti být ve chvíli, kdy jsou jejich blízcí v práci, a Pečovatelskou službu, ta je sice známá hlavně pro rozvoz obědu, seniorům ale zajišťujeme velkou plejádu dalších služeb.

Koncem roku 2021 jsme vyzvali naše klienty, jež těchto služeb využívají, o vyplnění dotazníku. Protože zpracování bylo poměrně náročné, podařilo se nám až nyní zjistit, jak si v jejich očích stojíme. A výsledky nás překvapily více než pozitivně.

O tom, jak se klientům líbí náš Denní stacionář se blíže dozvíte zde: Vyhodnocení dotazníkového šetření Denní stacionář

A o tom, jak klienti hodnotí naší Pečovatelskou službu zase zde: Vyhodnocení dotazníkového šetření Pečovatelská služba

Děkujeme všem, kteří jste nám poskytli zpětnou vazbu. A děkujeme také všem za důvěru.

 

Petra Kratochvílová, ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov

Skip to content