Jak si zvyknout v domově pro seniory

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Období příchodu do domova pro seniory je nejnáročnější chvíle života v našem domově a je třeba jí věnovat patřičnou pozornost. To, jak si zde člověk zvyká, může ovlivnit celý následný průběh péče, vztah mezi personálem a domovem, důvěru v náš domov a hlavně psychický i fyzický stav seniora.

Prosím tedy, abyste ještě před nástupem do našeho zařízení, věnovali čas tomuto krátkému článku.

Ještě před vlastním podáním žádosti si vyhledejte dostupné informace o všech našich sociálních službách a důkladně zvažte, zda právě pobytové zařízení je tou správnou možností pro vás nebo vaše rodiče. V nemocnicích mnohdy lékaři nabízí pouze tuto jedinou možnost a ještě vyzývají rodinu nemocného k rychlému jednání. Práce kvapná je vždy málo platná, což v tomto případě platí dvojnásob. Pokud jste v seniorském věku, nebo v seniorském věku máte rodiče, měli byste plánovat svou, případně jejich budoucnost právě s ohledem na možnost zhoršování soběstačnosti a celkového zdravotního stavu. Pobytová služba zdaleka nemusí být to jediné a možné řešení. Je možné využít pečovatelskou službu, osobní asistenci, domácí hospicovou péči, denní stacionář či odlehčovací službu. Pokud jste v pozici blízké osoby, můžete si požádat o dlouhodobé ošetřovné a pečovat doma s pomocí kterékoliv z těchto služeb. Tyto služby vám přitom mají pomáhat tak, abyste nebyli vyčerpaní a zvládli jak péči, tak i měli čas na vlastní odpočinek.

Je-li pro vás možnost zůstat doma či pečovat o svého blízkého doma nemožná, je na místě obrátit se na domov s žádostí o umístění. V tomto případě doporučujeme prohlídku zařízení například ve dnech otevřených dveří, zjištění si maximálního množství informací od jiných osob, které s námi mají zkušenost, využít webových stránek, nebo Facebooku. Jste-li definitivně rozhodnuti, obraťte se na naše sociální pracovnice s podáním žádosti. V této chvíli se spustí proces přijetí do našeho domova, který trvá různě dlouho s ohledem na uvolňující se místa a stav žadatele.

Ve chvíli, kdy vám náš domov nabídne volné místo, zůstaňte s našimi pracovnicemi v kontaktu. Budete vyzváni k návštěva zařízení, kde vám předáme všechny informace a domov si budete moci také prohlédnout. Považujeme za nutné, abyste si prohlédli alespoň váš budoucí byt, případně byt vašeho blízkého. Přeci jen fotografie někdy mohou klamat. Ještě před nástupem do zařízení doporučujeme vybavit byt tak, abyste se zde cítili vy nebo váš blízký dobře. Můžete si donést téměř cokoli, co je vašemu srdci milé. Využijte toho tedy a rozhodně působení prostředí nepodceňujte.

Den vlastního příchodu do domova je náročný. Administrativa je nesmlouvavá a počítejte s tím, že vás papírování docela vyčerpá. Další dny se budete seznamovat se společnými prostorami, personálem, ostatními klienty. Naši pracovníci vám budou k dispozici. Běžná je v prvních dnech prohlídka domova a nabídka účasti na všech aktivitách, které zde pořádáme. Zapojte se do všech společných aktivit, pomůže vám to. 

Vaše emoce budou na pochodu. Jste-li klientem budete cítit smutek, stesk, vztek. Jste-li rodinný příslušník, můžete cítit vinu, úzkost, zlobu. Nebojte se komunikovat. Mluvit o svých obavách potíže rozptyluje a lze takto předejít i případným dalším konfliktům. Jsou vám k dispozici pracovníci našeho domova, zejména sociální pracovnice, vedoucí oddělení a vedoucí přímé péče. Chápeme vaše emoce a jsme připraveni o nich s vámi mluvit a věnovat vám svůj čas. Věnujte i vy svůj čas nám i sobě. Pokud uvidíme, že si v domově zvykáte špatně, nebo si špatně zvyká vás blízký, pravděpodobně pozveme rodinu na konzultaci. Konzultacím jsou vyhrazená čtvrteční odpoledne, můžeme se ale dohodnout i jinak. I vy můžete o konzultaci požádat a nebojte se toho.

Chápeme náročnost situace a víme, že to není jednoduché. Pokud nemáte jinou možnost než být u nás, jde o váš celý budoucí život, proto těmto prvním dnům věnujte patřičný čas i péči.

Zde přikládám dokumenty, které by vám mohli pomoci. Prosím o jejich prostudování.

Mgr. Bc. Petra Kratochvílová, DiS., ředitelka domova pro seniory

Jak přesadit strom

DŮLEŽITÉ INFORMACE před nástupem do domova

 

Skip to content