Změny cen poskytovaných služeb

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Pravděpodobně už jste v posledních dnech slyšeli v médiích informaci o změny Vyhlášky 505/2006 k Zákonu o sociálních službách. V podstatě se jedná o vyhlášku, která mimo jiné upravuje ceny za poskytování sociálních služeb.

Tato vyhláška stanovuje nikoli povinné, ale maximální částky, jež mohou sociální služby za určité úkony či činnosti od klientů požadovat. Tyto maximální částky byly s účinností od 1.1.2023 navýšeny. Nelze se tomu divit, vše souvisí především se zvyšováním cen energií, potravin a lidské práce. Na druhé straně je toto zdražování kompenzováno zvyšováním důchodů. K tomu došlo od 1.1.2023 automaticky valorizací důchodů a přiznáním částky 500,- Kč zejména ženám za každé vychované dítě.

I Domov pro seniory v souladu s novelizací Vyhlášky přistoupí k postupnému zdražení ve všech službách. Vzhledem k tomu, že Vyhláška 505/2006 byla uvedena do Sbírky zákonů 23.12.2022 a nebylo reálné měnit v průběhu vánočních svátků ceníky, dojde ke změně ceníku průběžně v měsících leden a únor.

Nové ceny pro pobytové služby (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) budou platit od 1.února 2023. Předpokládejte, že se částka zvedne za měsíc celkem o 1800,- Kč za ubytování a stravu. Nové ceny budou od 1.února 2023 též na denním stacionáři, zde se bude jednat o navýšení ceny za oběd (105,- Kč) a na úkonech péče předpokládejte nárůst cen o cca 12%.

Složitější je situace na pečovatelské službě, kde jsou vlivem novelizace Vyhlášky stanoveny dvojí ceny za hodinu péče podle množství odebraných hodin. Ke změnám v této službě přistoupíme až s platností od 1.března 2023. Změny cen přitom budou se všemi klienty projednány.

Naše webové stránky budou během měsíce ledna aktualizovány a ceny naleznete v záložkách u jednotlivých služeb. Prosíme sledujte náš web. 

Co se týká důchodů a přiznání částek za vychované dítě, vše probíhá automaticky. U klientů našich pobytových služeb, kde byli nějaké nesrovnalosti například s částkami za vychované dítě, řeší potíže naše sociální pracovnice.

 

Přeji klidný vstup do nového roku.

Mgr. Petra Bruknerová, ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov

 

 

Skip to content