Bazální stimulace v Domově pro seniory

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

V našem domově se trvale snažíme o zkvalitňování našich služeb. V podstatě kontinuálně probíhá interní audit kvality péče, jsme držiteli Značky kvality v sociálních službách a snažíme se o zajištění odborné péče i díky supervizím ze strany odborných garantů.

Dlouhodobě pracujeme s konceptem bazální stimulace, jež má zkvalitnit život především osobám nepohyblivým a lidem s demencí. V letošním roce budeme usilovat o získání certifikace tohoto konceptu. To znamená, že na to, jak s tímto konceptem pracujeme, dohlédne autorizovaná společnost a rozhodne, zda koncept užíváme v souladu s jeho odbornými standardy.

Co to je bazální stimulace a jak se s ní pojí biografická péče se dozvíte v následujících materiálech.

Držte nám palce, abychom byli při certifikaci úspěšní. Je to hlavně pro dobro našich klientů a Vašich blízkých.

 

Petra Kratochvílová, ředitelka Domova pro seniory

Ráda bych poděkovala všem kolegyním a kolegům, kteří se na přípravě materiálů k certifikaci podíleli. Díky.

BAZÁLNÍ STIMULACE V DOMOVĚ PRO SENIORY PELHŘIMOV

BIOGRAFICKÁ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY PELHŘIMOV

 

Skip to content