Kontakt
logo

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Pelhřimov

Naše organizace byla zřízena Městem Pelhřimov za účelem komplexního poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Pro osoby, které ještě mohou zůstat vzhledem ke svému omezení doma, nabízíme podporu pečovatelské služby, osobám, které nemohou být doma delší dobu samotné, nabízíme služby denního stacionáře a osobám odkázáným dlouhodobě na pomoc druhým poskytujeme pobytové služby domova pro seniory. Dále provozujeme prodej občerstvení, poskytováním obědů cizím strávníkům a pronájem prostor ... více

VE DNECH 15. A 20. PROSINCE OD 8,30 DO 11,30 PROBÍHÁ V DENNÍM STACIONÁŘI PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ. MŮŽETE SE PŘIDAT, VÍCE INFORMACÍ V SEKCI OSTATNÍ - VÁNOČNÍ PEČENÍ

13.12.ZVEME NA PRODEJNÍ VÝSTAVU NAŠICH VÝROBKŮ - VÍCE V SEKCI OSTATNÍ - VÁNOČNÍ VÝSTAVA

 

 

Pečovatelská služba

pomoc seniorům, ZTP

Domov pro seniory

Pelhřimov

Denní stacionář

podpora, péče, volný čas