Kontakt
logo

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Pelhřimov

Naše organizace byla zřízena Městem Pelhřimov za účelem poskytování

sociálních služeb. Na základě registrace poskytujeme v současné době tyto služby:

pečovatelská služba (PS), domov pro seniory (DpS), denní stacionář (DS).

 

Organizace dále provozuje tzv. doplňkovou činnost, tj. prodej občerstvení, 

poskytováním obědů cizím strávníkům a pronájem prostor ... více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečovatelská služba

pomoc seniorům, ZTP

Domov pro seniory

Pelhřimov

Denní stacionář

podpora, péče, volný čas