Kontakt
logo

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Pelhřimov

ZÁKAZ NÁVŠTĚV JE ZRUŠEN!! PROSÍME, NAVŠTĚVUJTE SVÉ BLÍZKÉ, JEN KDYŽ JSTE ZDRAVÍ. PROSÍME, PŘED NÁVŠTĚVOU SI V PŘÍZEMÍ NA TOALETĚ UMYJTE A VYDEZINFIKUJTE RUCE.

 

Naše organizace byla zřízena Městem Pelhřimov za účelem komplexního poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Pro osoby, které ještě mohou zůstat vzhledem ke svému omezení doma, nabízíme podporu pečovatelské služby, osobám, které nemohou být doma delší dobu samotné, nabízíme služby denního stacionáře a osobám odkázáným dlouhodobě na pomoc druhých poskytujeme pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Dále provozujeme prodej občerstvení, poskytováním obědů cizím strávníkům a pronájem prostor ... více   

 

 

 

Domov se zvláštním režimem

pomoc seniorům, ZTP

Pečovatelská služba

pomoc seniorům, ZTP

Domov pro seniory

Pelhřimov

Denní stacionář

podpora, péče, volný čas