Kontakt
logo

Vítejte na stránkách Domova pro seniory Pelhřimov

Naše organizace byla zřízena Městem Pelhřimov za účelem komplexního poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Pro osoby, které ještě mohou zůstat vzhledem ke svému omezení doma, nabízíme podporu pečovatelské služby, osobám, které nemohou být doma delší dobu samotné, nabízíme služby denního stacionáře a osobám odkázáným dlouhodobě na pomoc druhých poskytujeme pobytové služby domova pro seniory. Dále provozujeme prodej občerstvení, poskytováním obědů cizím strávníkům a pronájem prostor ... více   

 

Pečovatelská služba

pomoc seniorům, ZTP

Domov pro seniory

Pelhřimov

Denní stacionář

podpora, péče, volný čas