Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Pečovatelská služba - přijedeme, pomůžeme!

 

Sazebník  úkonů  -  platný od 1.1.2019

 

                                                                                                                                         

a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu      

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                                                                             120,- Kč/1 hod.         

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                                                                             120,- Kč/1 hod.         

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                                                                 120,- Kč/1 hod.         

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                                                                                120,- Kč/1 hod.

 

b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

denní osobní hygiena                                                                                                                                                                    120,- Kč/1 hod.         

koupel doma                                                                                                                                                                                   120,- Kč/1 hod.         

koupel ve středisku osobní hygieny (PS, DpSP)                                                                                                                        120,- Kč/1 hod.

2. pomoc při základní péči o vlasy                                                                                                                                               120,- Kč/1 hod.

3. pomoc při péči o nehty                                                                                                                                                              120,- Kč/1 hod.

4. pomoc při použití WC                                                                                                                                                                120,- Kč/1 hod.

 

  1. poskytnutí  stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy

    a potřebám dietního stravování                                                                                                                                                  cena dle diety

2.  dovoz nebo donáška jídla                                                                                                                                                             22,- Kč/úkon

3.  pomoc při přípravě nebo příprava jídla a pití                                                                                                                           120,- Kč/1 hod.

4.  podání jídla, pití                                                                                                                                                                             120,- Kč/1 hod.

 

d)  pomoc při zajištění chodu domácnosti

1.  běžný úklid a údržba domácnosti (topení)                                                                                                                               120,- Kč/1 hod.

      úklid společných prostor domu (chodby, schody, sklepy)                                                                                                    130,- Kč/1 hod.

2.  údržba domácích spotřebičů                                                                                                                                                      120,- Kč/1 hod.

3.  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti                                                                                                                       130,- Kč/1 hod.

4.  běžné nákupy                                                                                                                                                                                  120,- Kč/1 hod.

5.  pochůzka (např. lékárna, pošta, knihovna, donesení vody)                                                                                                    120,- Kč/1 hod.

                 - pochůzka související se zajištěním stravy                                                                                                                     50,- Kč/úkon

6.  velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti                                                                115,- Kč/úkon

7.  praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy                                                                                                          60,- Kč/1 kg 

           

e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět                                                                         120,- Kč/1 hod.

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,

k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující

veřejné služby a doprovázení zpět                                                                                                                                                   120,- Kč/1 hod.

3. přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta

- podpora kontaktu se společenským prostředím v domácnosti klienta                                                                                   120,- Kč/1 hod.

 

 

Sazebník fakultativních úkonů

a)  doprava                                                                                                                                                                                                 7,- Kč/1 km

- doprava do SOH a zpět (pedikúra, koupel) - jednotná sazba                                                                                                        20,- Kč/úkon

b)  dohled nad dodržováním léčebného režimu                                                                                                                              120,- Kč/1 hod.