Výskyt Covid 19 pozitivních osob – omezení návštěv klientů 4. patra

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 na čtvrtém (modrém) patře, omezujeme od 14.7. do 31.7. návštěvy na tomto patře.

Navštívit své blízké zde můžete pouze ve středu a v neděli v čase od 14 do 17 hodin. Ostatních pater se uvedené opatření zatím netýká. V domově byla přijata další preventivní opatření, zatím na následujících 14 dní.

Vstoupit na oddělení v době návštěv můžete pouze s VLASTNÍM !! respirátorem.

Vzhledem k sílící pandemii v České republice žádáme:

  • abyste upřednostnili kontakt se svými blízkými v parku, lze se dohodnout s pracovníky oddělení na telefonních číslech jednotlivých oddělení (viz. kontakty),
  • o nošení respirátorů v budově domova,
  • o používání dezinfekce,
  • abyste nevstupovali do budovy domova, pokud cítíte příznaky respiračního onemocnění, nebo jste se právě vrátili z ciziny.

Stále žádáme o odpovědný přístup. Nemyslete prosím jen na své blízké, ale na všechny klienty i zaměstnance domova, pokud nebudou zdraví naši zaměstnanci, nebudeme schopni zajistit péči o klienty v požadované kvalitě.

Děkuji.

Petra Kratochvílová, ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov

Příkaz ředitele č. 1 – preventivní opatření nad oddělením s Covid pozitivním klientem

Skip to content