Vánoční pobyty klientů u blízkých

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Od dnešního dne umožňujeme rodinným příslušníkům, aby si své blízké, kteří žijí v našem domově, vzali na vánoční svátky domů. Vzhledem k opatřením, která musíme v domově zajistit, aby po svátcích nedošlo k šíření Covid19 a byla zajištěna bezpečná služba pro všechny naše klienty, je ale třeba počítat s určitým omezením.

Všichni klienti, kteří se vrátí z dovolenky, musí být na základě Usnesení Vlády ze dne 14.12.2020 izolováni od ostatních osob žijících v domově a musí jim být proveden po návratu antigenní test a druhý test po dalších čtyřech dnech, izolace může být ukončena teprve po druhém negativním testu.

Proto, aby se úspěšně zvládly dovolenky našich klientů a současně dodržela všechna pravidla a nebylo ohroženo zdraví klientů ani zaměstnanců, jsme dnes stanovili, že dovolenky umožníme všem klientům ovšem s tím, že se mohou do zařízení vrátit takto:

  • po dovolence na vánoční svátky (24. – 26.12)  v neděli 27. či v pondělí 28.12. Dovolenku nahlašte nejpozději do 21. prosince do 15:00 hodin.
  • po dovolence na oslavy nového roku (31.12 – 1.1.)  v neděli 3.1.či v pondělí 4.1.  Dovolenku nahlašte nejpozději do 29. prosince do 14:00 hodin.

Klienty si pochopitelně můžete vzít domů i dříve, trváme pouze na tom, aby byla dodržena doba jejich návratu. Po dobu dovolenky má mít přitom klient po celou dobu respirátor FFP2, dodržování tohoto opatření musí zajistit rodina.

Současně apelujeme na zdravý rozum. Věříme, že v prvních měsících roku 2021 bude k dispozici očkovací látka, která nás zbaví obav ze šíření nákazy Covid19 a ochrání naše klienty i pracovníky. Žádám proto rodinné příslušníky, aby skutečně velmi dobře zvážili všechna rizika a omezení, která z pobytu doma pro klienty vyplývají, a současně i rizika, která vyplývají pro naše ostatní klienty a pracovníky. V případě masivního rozšíření nákazy v domově mezi personálem a klienty nebudeme schopni zajistit službu ani bezpečnou, ani kvalitní a zajisté začne docházet k úmrtí na Covid19, kterému se do současné doby úspěšně bráníme.

V současné situaci o své blízké v domově nemusíte mít strach. Jak dokládáme fotografiemi zveřejňovanými na FB i našem webu, čile se připravujeme na vánoční svátky, pečeme cukroví, máme výzdobu, hrají nám zde koledy a od pátku proběhne série vánočních besídek. Na příští týden jsme na pondělí a středu rozšířili návštěvní hodiny i do odpoledních časů. Provoz domova není nijak omezen a i nálada je spíš dobrá 🙂

Dovolenky s Vámi dojednají naše sociální pracovnice – paní Vítů tel. 774 770 282 a paní Páralová tel. 774 770 279

Tato opatření pro následující tři týdny berte prosím jako definitivní a to i pro případ, že by byl ukončen nouzový stav. Našim posláním je chránit zdraví a život našich klientů a zaměstnanců, nikoli ukvapeně reagovat na ukvapená politická rozhodnutí.

Přeji veselé Vánoce, zdravý rozum a aby příští rok byl klidnější, než ten letošní.

Petra Kratochvílová, ředitelka DPSP

Skip to content