Upozornění pro návštěvníky našich klientů

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Po vánočních svátcích a ve chvílích rychle se šířící nové varianty onemocnění Covid 19 přistupujeme v domově k četnějšímu testování našich klientů. Nepřistoupili jsme k plošnému testování, v tomto čekáme na další kroky Vlády, testujeme ale všechny, kteří vykazují nějaké příznaky respirační choroby, tedy všechny klienty s rýmou, teplotou, kašlem, bolestmi hlavy, očkované i neočkované.

Po dobu, než se dozvíme výsledek, jsou očkovaní klienti (absolutní většina) v režimu tzv. PREVENTIVNÍHO OPATŘENÍ. Znamená to, že se stravují na bytě, nechodí na společné aktivity a jsou poučeni, že se po domově mají pohybovat pouze s ochranou dýchacích cest. Pracovníci k nim chodí v ochranných pláštích, s rukavicemi a respirátorem, na bytě či před bytem je k dispozici dezinfekce, byt je označen cedulkou. Do tohoto režimu preventivního opatření jsou umisťováni všichni nově příchozí očkovaní klienti a všichni, kteří se vrátili z hospitalizace.  Návštěvy nezakazujeme, je ale nutné, aby návštěvníci skutečně důsledně používali respirátor a další ochranné pomůcky, omezili návštěvu na krátkou dobu a hlavně zvážili přítomnost malých dětí nebo seniorů. Toto opatření trvá u nemocných nejdéle  dva dny, v případě nově příchozích klientů a osob po hospitalizaci 5 až 7 dní.

Další opatření, s nimiž se v domově můžete nyní setkat, je KARANTÉNA. V tomto režimu jsou klienti, kteří nejsou očkovaní a máme podezření, že by mohli být nemocní Covidem 19. Těchto osob je minimum a oproti předchozímu preventivnímu opatření, je rozdíl, že návštěvy jsou zakázané a klienti nemohou vycházet ze svého bytu. Délka opatření je do prokázání negativity (2 až 5 dní).

Poslední opatření, je režim IZOLACE. Aktuálně zde žádné osoby v izolaci nemáme, neboť se i přes poměrně intenzivní testování onemocnění Covid 19 u nikoho neprokázalo, nicméně, tento režim znamená zákaz návštěv, zákaz pohybu po budově a vstup na byt pro zaměstnance jen v ochranném obleku, s rukavicemi, respirátorem a štítem. Délka opatření je zatím 14 dní a vyčkáváme na další rozhodnutí vlády.

Není v naší moci o všech těchto opatřeních informovat rodiny, rodiny kontaktujeme pouze v případě izolací, doporučujeme tedy, abyste se vždy před návštěvou informovali telefonicky u vedoucího oddělení (viz. sekce kontakty). V případě, že nečekaně na vstupních dveřích narazíte na cedulku, obraťte se o informace buď na pečovatelé, nebo sestřičky.

Děkujeme za spolupráci.

Petra Kratochvílová

Skip to content