Sčítání lidu, domů a bytů 2021

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Zde sdělujeme souhrnné informace ke sčítání našich klientů. Tato informace se týká pouze obyvatel domova pro seniory, nikoliv osob, kterým poskytujeme pečovatelskou službu, žijí v domě s pečovatelskou službou nebo navštěvují náš denní stacionář.

Sčítání je povinné a týká se všech, tedy i našich klientů, kteří byli v domově v 00:00 hodin v sobotu 27. března 2021. Sčítání probíhá od 27.3. do 9.4. 2021 online. Od 17.4. do 11.5. 2021 bude probíhat pomocí listinného formuláře.

V domově je sčítacím komisařem sociální pracovnice Bc. Lucie Vítů, DiS. – tel. 774 770 282

Sociální pracovnice bude všechny klienty sčítat zde v domově. Pokud chcete svého blízkého sečíst ve vaší domácnosti, dejte tuto skutečnost vědět na telefonní číslo 565 301 259 nebo 774 770 282 v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hodin, nejpozději do 17. 4. 2021.  Předejdete tak duplicitnímu sčítání.

Pokud jste klienty naší pečovatelské služby a denního stacionáře a se sčítáním si nevíte rady, obraťte se na naši sociální pracovnice paní Bc. Janu Kubů, tel. 777 724 480. Poradíme Vám.

Děkujeme za spolupráci a statistice zdar 😉

Petra Kratochvílová

Skip to content