Poděkování zaměstnancům domova pro seniory za práci v roce 2021

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Rok 2021 patřil podobně jako ten předchozí k těm, které byly velmi a velmi náročné a zřejmě nám z paměti hned tak nezmizí. Z velké části za to mohla přetrvávající pandemie, náročné ale bylo zajistit i běžný provoz.

Co se dělo v souvislosti s pandemií Covid?

Oproti předchozímu roku jsme nebojovali s nedostatkem ochranných pomůcek, těch jsme měli dostatek a za jejich zajištění i průběžnou evidenci bych chtěla poděkovat paní Mgr. Leoně Smrčkové, která je má u nás v domově na starost. V průběhu roku se nám podařilo zajistit všechny tři dávky očkování proti Covidu nejen pro klienty, ale také pro zaměstnance a obyvatelé Zámečku a Strachováčku. Mimo to jsme v souladu s mimořádnými opatřeními testovali klienty, zaměstnance a návštěvy antigenními testy. Za zvládnutí této oblasti patří velký dík hlavně pracovníkům zdravotního úseku, jmenovitě paní Mgr. Štěpánce Markové a paní Bc. Ivetě Jarošové. Poněkud skrytá, ale neméně náročná byla práce ekonomického úseku. Zde jsme se snažili zorientovat se ve stále se měnících pravidlech pro proplácení testů, v účtování dotací, zajišťování covidových odměn. Úkolu zajistit finance se obětavě zhostila Ing. Monika Miřátská a nemít tak pevné zázemí v této oblasti, jen stěží bychom rok zvládli.

Práce na budově.

Každý, kdo nás v posledním roce navštívil nebo jen vstoupil do Městských sadů, si nemohl nevšimnou stavebních úprav, které probíhaly na terasách. Zde nás přes všechny potíže čeká už jen závěrečná instalace žaluzií, která se snad podaří v jarních měsících. Mimo to jsme ještě opravili výtahy, začali práce na zavedení internetu do všech pokojů, opravili garážová vrata a vrata do kuchyně a na oddělení se zvláštním režimem instalovali automatické dveře. Při opravách nám bylo oporou Město Pelhřimov, které z velké části úpravy financovalo, a také pracovníci provozu a úklidu, na nich leželo břemeno organizace, kontroly a pochopitelně i závěrečného pořádku. Díky jim všem 🙂

Péče o klienty

Přes všechny trable a úskalí skryté a i odhalené v mimořádných opatřeních Vlády a MZČR jsme se snažili, aby dopad pandemie byl na klienty co nejnižší. Snažili jsme se zajistit, aby personál byl v plném počtu i přes množství karantén a izolací a aby nedošlo ke snížení kvality péče. O tom, že se tak nestalo, svědčí, že jsme prošli nejen opětovnou certifikací Značka kvality, ale i Inspekcí sociálních služeb, která v říjnu kontrolovala náš denní stacionář. Nepochybně velkou pomocí bylo, že jsme nemuseli omezit provoz kuchyně a téměř po celý rok vařili výběr dvou jídel. Přeci tam, kde se dobře vaří, se i dobře daří 🙂 Poděkování tedy patří nejen sociálním pracovnicím, pečovatelům a pečovatelkám, ale i kuchařům a kuchařkám.

Ani naše pečovatelská služba neměla na růžích ustláno. Pečovali jsme v terénu o osoby nemocné, pomáhali rodinám, které uvízly v karanténách, a péči poskytovali nepřetržitě až do 19 hodin. Oproti budově domova pro seniory je práce v terénu obtížná v tom, že pokaždé probíhá v trochu jiných podmínkách. Naše pečovatelky se s tím ale statečně vyrovnaly a přestože od listopadu probíhala personální krize, podařilo se jí překonat hlavně díky intenzivní podpoře vedoucí služby paní Jitky Erlebachové, DiS. a sociální pracovnice paní Bc. Jany Kubů. Tedy poděkování všem, které jste se na této službě podílely.

Péče o personál

Že situace po celý rok nebyla jednoduchá, dokládaly hlavně napjaté emoce. Zaměstnanci se cítili znejistěni, zaskakovali na směnách za nepřítomné, obávali se o zdraví své, svých rodičů, dětí, kolegů i klientů, s nimiž si mnohdy vybudovali velmi intenzivní vztah. Ve vedení jsme se zajímali o to, co zaměstnance trápí, a zrealizovali dotazníkové šetření. Bohužel řadu věcí jsme prostě ovlivnit nedokázali. Co se uděláte s nařízeními ze strany ministerstev, která chodí na poslední chvíli? Co uděláte s nepřátelstvím mezi lidmi? Co uděláte s tím, že každý má tendenci prosazovat své zájmy a na jiných mu nezáleží? Chtěli jsme alespoň, aby práce byla dobře zaplacena, a zajistili pro zaměstnance všech úseků odměny. Velké díky patří naší personalistce, mzdové účetní a opět ekonomce, které vše organizovaly. Povzbuzovali jsme zaměstnance, aby se k sobě chovali slušně a s respektem, snažili jsme se vycházet si v náročné době vstříc, udělali jsme vstřícné změny ve směrnici FKSP. Snažili jsme se být v domově nejen v roli kontroly, ale hlavně jako podpora.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří jsme v této době pomohli svým kolegům, vzali službu navíc, nebo si zajistili péči o děti u babiček a chodili do práce. Děkuji všem, kteří jste si udrželi dobrou náladu, úsměv a klid a šířili je mezi nás. Děkuji všem, co jste nám přišli pomoc jako dobrovolníci, praktikanti, brigádníci. Děkuji, že jste to nevzdali. Pokud jste zvládli předchozí dva roky, asi dokážete víc, než si myslíte a je to práce každého z vás. Nadechněte se, následující dny určitě nebudou lehké, ale už víte, že i kdyby si vás nechtěl vážit nikdo jiný, vy sami si sebe vážit můžete.

S úctou a přáním šťastného roku

Petra Kratochvílová, ředitelka DPSP

Skip to content