Psychoterapeutický výcvik pro naši zaměstnankyni

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Díky Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko se letos mohla jedna z našich kolegyní účastnit posledního ročníku psychoterapeutického výcviku. Psychoterapeutický výcvik trvá obvykle čtyři až pět let a měl by mít vliv na osobnost zaměstnance a zejména jejich přístup ke klientovi. Vesměs se jedná o vzdělání náročné na schopnosti zaměstnance, ale i na finance. Tento výcvik proto není přístupný automaticky všem zaměstnancům, ale je určen pro ty, kteří se při práci setkávají s problémovými situacemi, jež mohou být náročné na jejich vlastní prožívání a do nichž mohou promítat svoji předchozí zkušenost a nejednat proto s odstupem, nadhledem a tolik potřebnými hranicemi.

Naše kolegyně absolvuje Sebezkušenostní výcvik PCA u Diakonické akademie, který vychází z učení Carla Rogerse. „Přistupovat ke klientovi s láskou a respektem, být mu oporou, chápat ho, podílet se na jeho světě, ale nic mu nevnucovat, nikam ho „netlačit“ a ponechat mu jeho svobodu v největší možné míře“, to je základní východisko tohoto přístupu. Naší kolegyni se bohužel nepodařilo výcvik v letošním roce ukončit kvůli pandemii Covid 19 a závěrečnou práci bude odevzdávat až v roce 2021. Již dnes ale vnímá, že ji výcvik při práci pomáhá a i my pozorujeme, že je schopna nahlížet věci jinak než ostatní a otevírat nám oči. O výcviku hovoří takto:

„S každou profesí se pojí určité stereotypní představy. Poměrně rozšířená představa o zaměstnancích v pomáhajících profesích vypadá tak, že jsou to ochotní a milí lidé, kteří každému vždy rádi pomůžou. Snaží se ze všech sil, aby lidé okolo nich byli spokojení, věří, že potřeby druhých lidí jsou důležitější než jejich. Často proto odsouvají naplnění svých přání a cílů na později. Psychoterapeutický výcvik nám ukazuje, jak poznat sami sebe a nepřehlížet „své vlastní potřeby“. Učíme se říkat si o pomoc a pomoc přijímat – opustit roli pomáhajícího a být na chvíli tím, kdo naopak pomoc potřebuje. Zjišťujeme postupně, že nemusíme řešit problémy všech lidí okolo sebe a vlastně za ně. Někdy stačí se zastavit, druhému naslouchat a řešení tak nějak vyplyne. Nemusíme být dokonalí a můžeme si dovolit dělat chyby. Potom lépe porozumíme svým klientům, proč chtějí být přijímáni svým okolím, rozhodovat sami o sobě, trávit svůj část smysluplně a mít dostatek vztahů s lidmi kolem sebe.“

Vzhledem k finanční náročnosti výcviku jsme se rozhodli již v roce 2016 platit kurz hlavně z darů. Pro zahájení jsme využili podpory Nadačního fondu Agrofert, v další části organizaci podpořil soukromý dárce a poslední ročník výše zmíněný Nadační fond pro Pelhřimovsko. Děkujeme všem, kteří umožnili to vzdělání a podílí se tak na rozvoji kvality našich služeb.

Skip to content