Prohlášení k zákazu návštěv

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Od pondělí 21.2.2022 jsme pod tlakem rodinných příslušníků a jejich opakovaných žádostí k udělování výjimek ze zákazu návštěv a také pod dojmem čísel o vývoji pandemie návštěvy opět povolili.

Netrvalo ovšem ani týden a již jsme v domově prokázali 6 covid pozitivních klientů a návštěvy tedy znovu zakázali. Bohužel ani tato nepříjemná situace neodradila rodinné příslušníky, aby opět psali, volali a různými jinými způsoby (FB, slovní útoky na naše zaměstnance v obchodech apod.) se domáhali vstupu do budovy domova.

Sděluji proto, že návštěvy nebudeme nyní minimálně 14 dní povolovat, neboť předpokládáme, že počet covid pozitivních osob v domově poroste, a současně budeme výjimky udělovat jen ve chvíli, kdy vypozorujeme, že u klienta dochází ke zhoršení psychických potíží. V tom případě vás kontaktují sami vedoucí oddělení.

Klienti nejsou nijak omezeni v dovolenkách a můžete si po dohodě své blízké vzít do domácí péče, v tom případě ale na celou dobu zákazu návštěv (nikoli na odpoledne apod., jak se zajisté opět pokusí někteří rodinní příslušníci pravidla obejít). Dovolenku zajistí sociální pracovnice – tel. 565 301 259.

Asi zklamu ty, kteří se domnívají, že takto jednáme ve prospěch návštěv, jež do domova přicházejí, a k jejich ochraně. Jedná se nám především o ochranu zaměstnanců. Asi některým z rodinných příslušníků stále není jasný fakt, že ve chvíli, kdy se nemoc rozšíří mezi zaměstnance, nebude mít kdo se o klienty domova postarat. V případě rozšíření nemoci se budeme starat o osoby v těžším stavu a zaměstnanců přitom bude méně, kvalitu péče v tu chvíli samozřejmě není možné udržet a do této situace s pochopitelně v domově nechceme dostat.

Opakovaně jsem v uplynulých letech pandemie vyzývala ke zdravému rozumu, jak je vidět i ze současné mezinárodní situace, je zdravého rozumu ve světě stále méně a méně. Našim klientům jsme k dispozici a náš personál je stále v plném počtu. Žádám tedy, aby rodinní příslušníci v komunikaci s našimi zaměstnanci brzdili své emoce a používali zdravého rozumu. A pochopitelně dodržovali všechna pravidla, jež v domově platí, a také pravidla slušného chování.

Petra Kratochvílová

Skip to content