Pravidla pro návštěvy od pondělí 7. června – chraňte nejen své blízké, ale i ostatní klienty

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Od pondělí 7. června již nebude nutné se pro návštěvy registrovat přes systém www.ahojbabi.cz a budova bude pro návštěvy trvale otevřena. Současně již nebudeme návštěvám provádět antigenní testy!!!!

I nadále ale platí, že návštěvy musí mít po celou dobu pobytu nasazený respirátor, používat dezinfekci rukou a mít u sebe platný doklad o bezinfekčnosti.

Za doklad o bezinfekčnosti se přitom považuje:

  • negativní antigenní test (tento si můžete nechat 1 x za týden provést v testovacích centrech, např. zde https://odbery.kr-vysocina.cz/), akceptujeme přitom i potvrzení od zaměstnavatele, neakceptujeme samotestování!!!!)
  • negativní PCR test (tento si můžete nechat 2 x za měsíc udělat v testovacích centrech, např. zde https://odbery.kr-vysocina.cz/)
  • doklad o prodělání nemoci Covid 19 ve lhůtě 180 dní (potvrzení vystaví praktický lékař)
  • doklad o očkování s tím, že od podání 1.dávky nesmí uplynout méně než 22 dní a více než 9 měsíců (možno si stáhnout na webových stránkách https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F)

Uvedené doklady o bezinfekčnosti předložte při vstupu na oddělení pečovatelkám. Dále jste povinni je předložit na vyžádání zdravotním sestrám či vedoucím pracovníkům.

Ze strany domova se jedná o velmi vstřícný krok vůči klientům i rodinám. V případě, že na straně rodin budou potíže s dodržováním požadovaných opatření (zejména užíváním respirátorů, dezinfekce a předkládáním dokladů o bezinfekčnosti), budeme nuceni návštěvy opět omezit.

Vyzýváme proto, abyste chránili nejen své blízké, ale i ostatní klienty domova.

Petra Kratochvílová, ředitelka domova pro seniory

Skip to content