Podmínky pro návštěvy v budově Domova pro seniory Pelhřimov

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Bohužel to s návštěvami v domovech pro seniory není tak snadné, jak se může zdát z médií. K otevření domovů pro seniory návštěvám se řadí řada omezení, která je třeba zahrnout do pravidel pro návštěvy a dodržovat. Jak si můžete všimnout, je náš domov jeden z mála, který onemocnění Covid19 odolává a kde nezemřeli v souvislosti s tímto onemocněním žádní klienti. Daří se to zejména díky disciplinovanosti a obětavosti zaměstnanců a všem přijatým opatřením. Musíme se důrazně ohradit vůči výtkám, že zde klienty držíme zavřené. POUZE DODRŽUJEME OPATŘENÍ STANOVENÁ MZČR A VLÁDOU!!! Protože sledujeme individuální potřeby klientů, byla řadě z nich již návštěva povolena a někteří mají povoleny i vycházky. TO SE DĚJE TAKTÉŽ V SOULADU S NAŘÍZENÍM MZČR A VLÁDY!!!

Náš domov byl veřejnosti vždy otevřený, otevřeně komunikoval a klientům i rodinám  vycházíme maximálně vstříc, nelze však porušovat vládní opatření. Jsme si vědomi toho, že je období zákazu návštěv těžké, proto jsme zprovoznili WhatsApp a možnosti alespoň telefonického kontaktu. Též rodiny, které si chtěly vzít své blízké na dovolenku, nebyly nijak omezeny.

Své blízké můžete navštívit již v neděli 6.12.2020 a poté každý den vyjma soboty. Pro návštěvu ale je nutné se rezervovat přes rezervační systém přístupný na stránkách www.ahojbabi.cz. Tento systém bude spuštěn v nejbližších dnech a umožní v určitý čas vstup pro 6 návštěv (jedna návštěva přitom znamená nejvýše dvě osoby!!), denně tedy může mít návštěvu nejvýše 18 klientů a do domovy bude moci vstoupit nejvýše 36 osob. Pokud si s rezervačním systém sami nedokážete poradit, kontaktujte sociální pracovnici a ona Vám místo rezervuje – tel. 774 770 282.

Proto abychom dokázali zajistit dezinfekci prostor a od příštího týdne i testování návštěv a současně nijak neomezili péči o naše klienty, bude budova pro návštěvy otevřena takto:

Neděle 14,00 – 15,30

Pondělí 10,00 – 11,30

Úterý 14,00 – 15,30

Středa 10,00 – 11,30

Čtvrtek 14,00 – 15,30

Pátek 10,00 – 11,30

Sobota – návštěvy nepovoleny

V souladu s Usnesením Vlády ze dne 30.11.2020 musí návštěvy dodržovat tyto podmínky:

  • vstup nejvýše ve dvou osobách na 30 minut
  • vstup s vlastním (!!!) respirátorem bez výdechového ventilu (nestačí tedy rouška!!!), latexovými či nitrilovými rukavicemi + dezinfekce obuvi a rukou
  • doklad o negativním PCR testu (stačí SMS z KHS), nebo doklad o negativním POC testu (lísteček z přístroje) – ne starší 48 hodin!!!, nebo zpráva od lékaře, že osoba prodělala v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid19
  • změření TT při vstupu do budovy           
  • Pracovníci domova budou sledovat, zda jsou tyto podmínky dodržovány a v případě nedodržování mohou osoby z budovy vykázat.

Co se týká testování návštěvníků domova, tato možnost není ze strany Vlády stále vyřešena.  Naší povinností není návštěvy testovat a stále nevíme, zda to bude zpoplatněno, kdo testy dodá a jaké budou podmínky pro testování…. Věříme, že testování v nejbližších dnech vyřešeno bude a poté budeme dle pokynů testování provádět a i veřejnost informovat. Minimálně do středy 9.12.budou do budovy vpuštěny pouze návštěvy, které si test zařídí jinde, případně ty, které Covid 19 prodělaly. Prozatím tedy doporučujeme seznámit se s rezervačním systémem, zajistit si respirátor a rukavice a pokud chcete návštěvu v nejbližších dnech zajistit si jako samoplátci PCR test případně lékařské potvrzení o prodělání onemocnění Covid19.

Zde plné znění Usnesení vlády

Skip to content