Podmínky pro návštěvu klientů Domova pro seniory – kontroly návštěv

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci opět připomínáme podmínky pro vstup do budovy domova pro seniory. Zatímco v jarních a letních měsících se návštěvníkům budovy dařilo opatření dodržovat, nyní jsme odhalili několik osob, které pravidla prostě nerespektují. Na základě tohoto zjištění zpřísňujeme kontroly návštěvníků budovy.

Připomínáme, že každý, kdo vstoupí do budovy se musí prokázat bezinfekčností, to znamená:

  • certifikát o očkování oběma dávkami, kdy od aplikace druhé musí uběhnout 14 dní
  • negativní PCR test ne starší 7 dní z oficiálního odběrového místa
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin z oficiálního odběrového místa
  • 180 dní od laboratorně prodělaného onemocnění Covid 19 – nutno doložit potvrzením lékaře
  • negativní antigenní test, který provede na místě vlastním přineseným testem

Po celou dobu musí mít návštěvník ústa krytá respirátorem a pravidelně si dezinfikovat ruce. Pokud nechcete výše uvedené absolvovat, nemůžeme vás do budovy vpustit. V tomto případě se dohodněte dopředu s pečovateli a klienta nachystáme na vycházku do parku. Každý, koho zjistíme, že uvedená pravidla porušuje, bude nahlášen na Krajskou hygienickou stanici k dalšímu postup. Testy si lze velmi snadno zajistit na odběrovém místě, termíny jsou volné i na druhý den, tedy není problém si testování v nemocnici zajistit. Odkaz na objednávkový systém zde https://odbery.kr-vysocina.cz/

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost vůči všem osobám, o něž zde pečujeme.

Petra Kratochvílová

Skip to content