Navýšení cen za ubytování a stravování v Domově pro seniory Pelhřimov

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

S účinností od 1.4.2022 přistupujeme v Domově pro seniory Pelhřimov k navýšení cen za ubytování a stravování.

Ceny za stravu se mění ze současných 170,- Kč/den na 205,- Kč/den

Ceny za ubytování na jednolůžkovém bytě se mění ze stávajících 210,- Kč/den na 250,- Kč/den

Ceny za ubytování na dvoulůžkovém bytě se mění ze stávajících 200,- Kč/den na na 220,- Kč /den

Od 1.4. 2022 je tedy bydlení a strava na jednolůžkovém bytě za částku 13 841 – Kč a dvoulůžkovém za částku 12 929,- Kč měsíčně.

Do konce měsíce března budou vyzváni všichni klienti služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, případně jejich opatrovníci, k podepsání dodatku.

V zájmu transparentnější komunikace jsme se rozhodli dodatek zveřejnit a to proto, aby klienti měli možnost poradit se se svými blízkými.  Dodatek si můžete prohlédnout pod tímto textem, změny oproti původní smlouvě jsou označeny modře, vysvětlivky jsou označeny červeně. Případné dotazy zodpoví sociální pracovnice.

Smlouva 1_Dodatek ke Smlouvě o poskytování sociální služby

 

Skip to content