Návštěvy klientů v našem domově od 15. března 2021

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Informujeme, že co se týká omezení návštěv v domovech pro seniory, ty probíhají v obdobném režimu jako dřív

Pokud přicházíte do našeho domova nebo přijíždíte z jiného okresu, pravděpodobně porušujete vládní nařízení, neboť v našem domově nebudete zajišťovat péči o vašeho blízkého, ale jdete jej pouze navštívit, což je aktuálně zakázáno. Jiné je to v situaci, pokud přicházíte vyřešit některé záležitosti se sociálními pracovnicemi, v tomto případě vám bude k cestě mezi okresy stačit čestné prohlášení, kde udáte důvod své cesty, jste-li z okresu nic takového nepotřebujete. Pochopitelně návštěvu v případě, že jdete za sociálními pracovnicemi,  budete moci vykonat také. Kontaktní telefon pro tyto situace je 565 301 259 a 775 861 528.

Své návštěvy dále registrujte přes webové rozhraní www.ahojbabi.cz.

I nadále musí návštěvníci:

  • mít ústa a nos krytá vlastním respirátorem
  • používat po dobu návštěvy latexové nebo nitrilové rukavice
  • absolvovat antigenní test s negativním výsledkem + Čestné prohlášení, která Vám předáme před návštěvou, případně jej můžete stáhnout z našeho webu v sekci Dokumenty
  • nebo dodat potvrzení, že absolvovali PCR test před 48 hodinami, nebo prodělali Covid19 ve lhůtě před max.90 dny, nebo absolvovali antigenní test jinde a tento není starší 48 hodin
  • nebo dodat potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny s tím, že od podání druhé dávky už uplynulo 14 dní
  • návštěva je pro max. 2 osoby na 30 minut
  • do budovy nesmí vstupovat děti mladší 15 let (nelze u nich dělat antigenní test)

Prosíme o ohleduplnost a dodržování všech nutných opatření.

Petra Kratochvílová

 

 

Skip to content