Karanténa vs. izolace, očkování vs. doočkování, respirátor vs. rouška… a testy

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

V rámci edukace veřejnosti a rodinných příslušníků a také trochu jako prevenci šíření paniky jsem se rozhodla sepsat, jaký je rozdíl mezi různými termíny, které se vztahují k současné Covidové situaci. Veškeré termíny pochopitelně vysvětluji v kontextu situace v našem domově.

Karanténa – opatření, kdy je nutné, aby se člověk nestýkal s okolím kvůli podezření na onemocnění Covid 19. Primárně jsou v karanténě osoby, které byly v kontaktu s jinými osobami, u nichž se nemoc prokázala, a čeká se, zda se objeví i u nich. V domovech pro seniory jsou navíc v karanténách povinně i osoby, které se vrátily z nemocnice, nebo z dovolenky. A to proto, že v domácím prostředí nebo ve zdravotnickém zařízení je pravděpodobné zvýšené riziko setkání se s infekcí. Karanténa trvá obvykle 10 dní, ale může být kratší, pokud se prokážou dva negativní antigenní testy v rozmezí  3 – 4 dní. U nás v domově je v karanténě vlastně pořád někdo, personál sem chodí více chráněn než na byty ostatních klientů a klient v karanténě ze svého bytu nesmí vycházet.

Izolace – opatření, kdy je nutné, aby se člověk nestýkal s okolím, protože je Covid pozitivní. Izolace se tedy týkají osob nemocných. Na tyto byty vstupuje personál ve speciálních overalech, pracovníci sem chodí častěji a též sestry provádí pravidelně každý den sesterské vizity. Intenzivně sledujeme stav těchto klientů a návštěvám je zakázané sem vstupovat. Aktuálně je v izolaci v našem domově jedna osoba a celkově jsme v domově měli v izolaci po celou dobu pandemie dvanáct klientů.

Očkování – aplikace vakcíny. Vakcíny Pfizer, jimiž jsme očkovali v našem domově, se podávají ve dvou dávkách a měly by zajisti 98% imunitu. Dle posledních poznatků by imunita měla být delší než je imunita po prodělání onemocnění Covid19 (odhaduje se až 1 rok a víc) a vakcína by měla být účinná na všechny současné mutace. První dávku dostali klienti a zaměstnanci 26.ledna a druhá nás čeká 23.února.

Doočkování –  Kraj Vysočina bude zajišťovat doočkování klientů a zaměstnanců, kteří z různých důvodu nemohli být naočkování při plošném očkování (např. měli zrovna Covid, klienti nově příchozí, nebo nově příchozí zaměstnanci…). Vzhledem k tomu, že Covid se nám zde trochu rozšířil na přelomu ledna a února, předpokládáme, že o doočkování budeme žádat v průběhu dubna. Tedy v takovém čase, aby neproočkovaní klienti a zaměstnanci měli ještě imunitu po prodělaném onemocnění.

Rouška – rouška je ochrana úst a nosu, která znesnadňuje přenos virů, ale nezajišťuje stoprocentní ochranu. Roušky mohou být látkové, jednorázové nebo nanoroušky, kdy nanoroušky jsou asi nejvíc účinné. Naši klienti vesměs nosí roušky v budově domova ale jen ti, kteří to zvládnou a třeba se v nich i cítí lépe a bezpečněji.

Respirátor – taková ochrana úst a nosu, která zajišťuje velmi vysokou ochranu před přenosem virů. Může být s výdechovým ventilem (to znamená, že vydechujete viry do okolí a lépe se vám v něm dýchá), nebo bez výdechového ventilu (což znamená, že viry nevydechujete do okolí a zase se v něm dýchá hůř). Respirátor bez výdechového ventilu musí nosit naši pracovníci, návštěvníci domova a klienti při pobytu mimo domov. Je to velmi účinné opatření a věřím, že právě díky nim se nám zde nemoc Covid příliš nerozšířila.

Antigenní testování – testování, zda máte v těle antigen (antigen je látka, kterou rozpozná tělo jako cizorodou a reaguje na ni tvorbou protilátek). Jsou to právě ty testy, kterými byli povinně testováni klienti, nyní jimi testujeme povinně zaměstnance a návštěvníky. Výsledek je vesměs znám během 10 minut.

Testování PCR testy – testování, zda máte v těle konkrétně virus Covid19. Tyto testy provádíme u klientů i zaměstnanců ve chvíli, kdy víme, že někdo zde onemocněl koronavirem. Výsledky víme vesměs do 48 hodin a je to asi nejpřesnější test.

Testování protilátek – tak to v domově neděláme u nikoho, ale někteří zaměstnanci si testy nechali udělat pro vlastní informaci. Protilátky se vyšetřují z krve (z prstu či žíly) a objevují se buď po prodělání infekce, nebo po očkování.

Už to bude téměř rok, co jsme se se všemi těmito termíny museli naučit zacházet. Doufejme, že nám rok 2021 již nové termíny přinášet nebude a spíš se budeme snažit ve zdraví zapomínat i na tyto…

Buďme zdrávi 🙂

Petra Kratochvílová

Skip to content