Jaroslav Buzek – Básně 2020 – 2022

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Využili jsme příležitosti Týdne sociálních služeb k publikování sbírky básní našeho klienta, pana Jaroslava Buzka (na fotografii s panem místostarostou).

S jeho souhlasem zveřejňujeme nejen básně, které napsal v období let 2020 až 2022, ale i „čerstvou“ básničku, kde reflektuje nedávnou smutnou událost. Sbírku básní najdete ke stažení zde: Jaroslav Buzek – Básně

Královna

Odešla královna,

jež znal celý svět,

která dovedla lidem

rozumět.

Byla královnou tisíců lidí

a Spojené království

měla ráda

a své poddané vedla a milovala.

 

Teď Karel!!!

nastoupil na trůn

snad bude jako královna,

když teď bude vládnout

bude se královské Výsosti

podobat

a jeho poddaní jej budou

jako svého krále,

královskou Výsostí nazývat

a ctít.

A jejich královna v jejich myslích

dále bude žít.

A Británie ve světě

stále přední místo mít,

a bude nad mírem 

ve světě bdít

a nad světem

mírový štít mít.

K tomu Británii

dopomáhej Bůh. 

Pan Buzek odvedl ohromnou práci. Gratulujeme mu k ní a přejeme mnoho dalších takto vyvedených „polibků od múz“ 🙂

Petra Bruknerová, ředitelka

Soubory ke stažení

Skip to content