Informace pro rodinné příslušníky našich klientů – povolené návštěvy a podávání informací o stavu klientů

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Od pondělí 15.2.2021 budou opět povolené návštěvy. Upozorňujeme návštěvy, že platí stále stejná pravidla:

  • nutno rezervovat si návštěvu přes rezervační systém www.ahojbabi.cz,
  • podrobit se antigennímu test (výtěr z nosu) + podepsat Čestné prohlášení (příloha viz. níž), případně donést potvrzení, že jste v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění Covid19, nebo přinést výsledek negativního PCR či antigenního testu ne staršího 3 dny
  • návštěvy jsou umožněny maximálně dvěma osobám na 30 minut, nesmí vstupovat děti mladší 15 let (nebudou testováni)
  • po celou dobu pobytu musíte mít na ústech vlastní respirátor bez výdechového ventilu a na rukou vlastní jednorázové rukavice.

V domově sice proběhlo očkování většiny klientů, byla ale aplikovaná pouze první vakcína a lze tedy předpokládat, že tvorba protilátek je asi na 50%. Nekomplikujte tedy neuváženým chováním zdravotní stav klientů domova ani práci personálu. Na bytech klientů, kteří jsou aktuálně Covid pozitivní, nejsou návštěvy umožněny!!!!

Současně připomínáme, v jakých případech jsou pracovníci domova povinni informovat rodinné příslušníky. Rodinám voláme ve chvíli, kdy je klient hospitalizován, při úmrtí klienta a při zavádění klienta do paliativní péče. V této chvíli je oslovena kontaktní osoba a nikoli každý rodinný příslušník!!! To, jak si rodina předává informace mezi sebou, je záležitostí rodiny. Předpokládáme, že otázky na zdravotní stav, průběh péče a situaci v domově si zjišťuje kontaktní osoba, jiným osobám informace nemohou být na základě Zákona  110/2019, o zpracování osobních údajů sdělovány, neboť nelze ověřit jejich totožnost. U každé telefonující osoby je zjišťováno, zda je kontaktní osobou klienta, pokud není, nebudou jí informace sděleny.

  1. O kontaktních osobách informují, případně změnu v kontaktní osobě zajišťují sociální pracovnice:

Mgr. Gabriela Páralová a Bc. Lucie Vítů, DiS. – tel. 565 301 259 (v pracovní dny 7 – 14,30)

 

2. O průběhu péče informují vedoucí jednotlivých oddělení, ti však nemohou sdělovat nic o zdravotním stavu klienta (v pracovní dny 7-14,30):

zelené patro: Iveta Hinková, tel. 778 702 943

modré patro: Vladimíra Moskovčáková, tel.  778 702 946

domov se zvláštním režimem, žluté patro: Jiří Mazanec, tel. 778 702 959

 

3. O zdravotním stavu (včetně očkování!!!) může informovat pouze zdravotnický personál, doporučujeme obracet se v pracovní dny 7 – 14,30 na:

Mgr. Leona Smrčková, tel. 774 770 278

Mgr. Štěpánka Marková, tel. 774 770 285

Bc. Iveta Jarošová, DiS., tel. 778 532 481

V případě potřeby je možné sjednat si osobní schůzku v termínu dle Vašich i našich možností.

 

Čestné prohlášení – antigenní testování   Zde Čestné prohlášení, jež je nutné vyplnit v případě, že budete při návštěvách požadovat antigenní test.

 

Skip to content