DOMA V DOMOVĚ

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

„DOMA V DOMOVĚ“ je název autorské výstavy Martiny Nýdrlové.

Výstava na deseti obrazech zachycuje posledních pár let v našem domově. Autorka se snažila zachytit nejen výjimečné události a slavnosti, ale i běžné radosti, starosti a každodenní péči. 

Martina Nýdrlová pracuje v našem domově jako fyzioterapeutka a fotografování je jejím koníčkem.

Výstava vznikla s finanční pomocí firmy Multi Pharm, s.r.o.

Přijďte se podívat do foyer našeho domova, zde malá ochutnávka 🙂

 

Děkuji všem, kdo se na realizaci výstavy podíleli.

Petra Bruknerová, ředitelka

Skip to content