Další opatření Covid-19

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Pro stále se zhoršující epidemiologickou situaci jsme v domově přistoupili k dalším přísným opatřením. Prostory domova jsou pravidelně dezinfikovány ozónem a prostory větrány. Dochází též k intenzivnější dezinfekci všech dotykových ploch a pracovníci pečlivě dodržují povinnost nosit roušky, sledují svůj zdravotní stav a dodržují přísnou hygienu rukou. Klientům je doporučováno používat roušky.
Protože situace se oproti očekávání nevyvíjí k lepšímu, trvá stále zákaz návštěv a k dalšímu přehodnocení situace dojde 10.8.2020.
!!! Žádáme rodinné příslušníky, kteří se s našimi klienty setkávají při jejich vycházkách v parku, aby i zde dodržovali patřičné odstupy 1,5 až 2 m a při bližším kontaktu užívali roušky!!!! Uvědomte si prosím, že se jedná o zachování zdraví všech klientů domova a zachovávejte bezpečí i pro ty, které neznáte a které byste svoji nezodpovědností mohli ohrozit na zdraví či životě.

Skip to content