Covid19 v DPSP

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Musíme dementovat zprávu, že se v Domově pro seniory Pelhřimov šíří Covid19. Skutečně 10.9.2020 byla v domově přítomna osoba, která byla minulý týden potvrzena jako pozitivní, a během tohoto týdne dojde k preventivnímu testování zaměstnanců a klientů, kteří s ní byli 10.9. v kontaktu. Nicméně pozitivní osoba měla po celou dobu v organizaci respirátor a i ostatní lidé zde se běžně respirátorem či rouškou chrání, k dnešku nemá nikdo z personálu ani klientů žádné příznaky onemocnění.

Nyní nedochází k žádnému omezení provozu. Opět žádáme rodinné příslušníky, aby respektovali zákaz návštěv a pokud se se svými blízkými chtějí scházet v parku, aby dodržovali všechna nutná opatření – roušky, bezpečnou vzdálenost 2 m, dezinfekci rukou a setkávali se pouze, když se cítí zdraví.

Skip to content