Covid pozitivní klienti v DPS

[responsivevoice_button voice="Czech Female" buttontext="Přečíst obsah stránek"]

Bohužel ani nám se onemocnění Covid19 nevyhnulo. V minulém týdnu jsme nemoc odhalili u dvou našich klientek. Proto, abychom zamezili šíření infekce, jsme otestovali PCR testy dalších 32 osob z řad klientů i personálu. Zaměřili jsme se především na personál a také na ty klienty, o nichž víme, že bohužel nedodržují zákaz vycházení a na ty, kteří často navštěvují zdravotnická zařízení.

K naší velké úlevě jsme zjistili, že personál do zařízení onemocnění nepřinesl, neboť všichni testování zaměstnanci byli negativní. Naštěstí byli vesměs negativní i klienti, onemocnění se prokázalo pouze u jednoho z nich, bohužel právě u klienta, který s onkologickým onemocněním opakovaně navštěvuje nemocnici.

Všichni nemocní klienti jsou v karanténě a chodíme k nim v ochranném oděvu. Jednou denně u nich navíc probíhá sesterská vizita, kdy sestra změří tlak, teplotu, saturaci a zeptá se na obtíže fyzického i psychického rázu. O zdravotním stavu je informován lékař domova, který je v případě potřeby navštíví.

Rodina je o onemocnění informována a též klienti vědí, že jsou Covid pozitivní. Naštěstí se jim vede docela dobře, pouze jedna klientka si stěžuje na úzkost a obavy. Všem doporučujeme, aby nekoukali na zprávy a snažili se spíš odpočívat u pěkných filmů. Kuchyně těmto klientům posílá vyšší dávky ovoce. Pokud vše půjde dobře, budou mít ukončenou karanténu koncem tohoto týdne.

Z důvodů prevence šíření onemocnění jsme přijali další opatření, všichni klienti jsou vyzvání, aby se zdržovali na bytech, a do odvolání se nebudou stravovat ve společné jídelně. V úterý by měla profesionální firma vydezinfikovat všechny společné prostory polymerovou desinfekcí, ta má zabránit usedání viru na površích na dalších 21 dní. Současně jsme dnes začali využívat v minulém týdnu zakoupené antigenní testy. Toto testování je sice povinné, stát zatím ale nezajistil rozvoz testů a proto využíváme ty zakoupené organizací. Pro zajímavost jeden tento test stojí 240,- Kč, nejedná se tedy o levnou záležitost, stejně tak nejsou levné ani ochranné obleky, jeden stojí 290,- Kč.

Dnes jsme se s testy seznámili, bylo otestováno zatím osm osob, všechny naštěstí s negativním výsledkem. V dalších dnech budeme s testováním pokračovat. Doufáme, že se potíže našich nemocných nebudou prohlubovat a šíření nemoci v objektu zastavíme.

Petra Kratochvílová, ředitelka organizace

Skip to content