Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Zdravá výživa a přání našich strávníků

 

Stravování pro uživatele služeb DpSP a zaměstnance
Stravovací provoz  Domova pro seniory, p. o., poskytuje  stravu uživatelům služeb domova pro seniory, denního stacionáře a vaří obědy uživatelům pečovatelské služby. Dále zajišťuje závodní stravování zaměstnancům Domova. V současné době je možno volit výběr ze

2 hlavních jídel (netýká se uživatelů, kteří odebírají dietní stravu).

Stravování pro veřejnost
DpSP nabízí možnost odběru obědů cizím strávníkům, přičemž od března 2012 je možno platit i stravenkami Gastro Pass od firmy Sodexo. Oběd  si mohou objednat i návštěvy obyvatel Domova.

UPOZORNĚNÍ: do jídlonosičů se vydává jídlo do 11:00 hodin v jídelně.

Jídelní lístky naleznete v sekci „jídelní lístky“.
Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a zároveň jsou respektována přání strávníků. V závislosti na zdravotním stavu uživatelů jsou připravovány diety, jejichž označení je uvedeno níže.

 

  • dieta 3 - Racionální dieta (bez omezení)
  • dieta 4 - Dieta s omezením tuku - žlučníková
  • dieta 9 - Diabetická
  • dieta BLP - Bezlepková dieta
  • diety s označením "H" - při antikoagulační léčbě - užívání warfarinu