Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Zdravá výživa a přání našich strávníků

 

Ceník stravování DpSP

 

Klieti: 

 

 • Dieta diabetická
160,- Kč/den        
 • Dieta diab. s aplikací inzulínu
170,- Kč/den
 • Dieta zlučníková, šetřící
160,- Kč/den
 • Dieta bezlepková
170,- Kč/den
 • Ostatní strava
160,- Kč/den

 


Pečovatelská služba (jídlonosiče): 

 

 • Oběd normal, dieta diabetická
58,- Kč                   
 • Oběd bezlepkový  
75,- Kč
 • Oběd ostatní    
59,- Kč

 


Denní stacionář: 

 

 • Oběd
58,- Kč      
 • Oběd bezlepkový
76,- Kč
 • Snídaně
31,- Kč

 


Cizí strávníci: 

 

Oběd                                                                                    80,- Kč

Mytí jídlonosičů                                                                  5,- Kč