Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Pronájem

 

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov

 

IČ: 75136295
DIČ: CZ75136295

 

ID datové schránky: 88ukivs
Fax: +420 565 391 262

 

 

Zástupce ředitele - vedoucí ekonomického úseku:


Ing. Monika Miřátská
Tel.: 565 301 257, 774 770 280
E-mail: mmiratska@dpsp.cz