Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Pečovatelská služba - přijedeme, pomůžeme!

 

SLUŽBU POSKYTUJEME:

  • lidem starším 18-ti let žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  • rodinám s více dětmi žijícím v Pelhřimově nebo místních částech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  • místní části jsou ty osady, které administrativně spadají pod Pelhřimov - tj. nemají vlastního starostu, ale pouze osadní výbory
  • dále službu poskytujeme v obci Červená Řečice

 

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME:

  • osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost pečovatelek
  • osobám, které potřebují nepřetržitou péči zdravotních sester
  • osobám trpícím halucinacemi, bludy, alkoholismem či závislostí na omamných látkách
  • osobám, u nichž během sociálního šetření vyšlo najevo, že nejsou nijak omezeni v soběstačnosti a naši službu nepotřebují

 

OKAMŽITÁ KAPACITA NAŠÍ SLUŽBY JE:

  • 5 osob pro terénní službu
  • 2 osoby pro ambulantní službu (tj. poskytnutí služby ve středisku osobní hygieny)