Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Domov se zvláštním režimem - důstojné bydlení a péče

RYCHLÝ KONTAKT: sociální pracovnice - 565 301 259, sesterna 565 301 262

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je pobytová službě určená pro osoby z Pelhřimova a okolí, kteří trpí demencí a o které se již nemůže starat rodina ani pečovatelská služba v jejich domácím prostředí.

V našem domově nabízíme kompletní a specializovanou péči o tyto osoby, péči poskytují proškolené pečovatelky, zdravotní sestry, aktivizační pracovnice a fyzioterapeutka. Domov má vlastního vedoucího, který péči koordinuje a zajišťuje, aby byla poskytovaná dle individuálních potřeb klientů, v předávání informací jej podporuje systém týmových porad.

V domově pracujeme v konceptech smyslové aktivizace (speciální aktivizace zaměřená na oblasti, které klienti znají ze svého dřívějšího života), bazální stimulace (pro osoby upoutané na lůžko) a paliativní péče (péče o umírající). Více informací o těchto konceptech najdete v sekce ke stažení.

 

Služba je poskytována za úhradu ubytování a stravy a přísluší nám také v plné výši příspěvek na péči a úhrada za poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby. Podívejte se do sekce Ceník.

Více informací o tom, jak požádat o službu, získáte v sekci Jak požádat o službu a na tel. čísle 565 301 259. Pokud nemůže žadatel jednat sám za sebe, mohou se na nás obracet rodinní příslušníci, nebo opatrovník.

 

 

POSLÁNÍM domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které trpí některou z forem demence a pochází z Pelhřimova či blízkého okolí, takovou pomoc, podporu a péči, aby byly uspokojeny jejich osobní potřeby. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc s osobní hygienou i běžnou péčí o sebe. Pro klienty zajišťujeme ošetřovatelskou péči a aktivity pro různorodé trávení volného času. Službu poskytujeme v bezpečném prostředí, s ohledem na lidskou důstojnost a práva, klienty podporujeme v kontaktu s veřejností i rodinou. Umírajícím pomáháme prožít klidně, důstojně a bez bolestí poslední chvíle života.

Naše spádová oblast je totožná s ORP Pelhřimov a je vymezena pomyslnou hranicí obcemi Žirovnice, Kamenice nad Lipou, Hojovice, Křeč, Útěchovičky, Čeněnice, Onšov, Křelovice, Velký Rybník, Nový Rychnov, Horní Cerekev a Počátky.

 

CÍLE SLUŽBY

 1. Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů
 2. Zajištění pobytu v důstojném, klidném a bezpečném prostřední
 3. Poskytování služby odborně vzdělaným personálem
 4. Začleňování klientů i organizace do veřejného dění v Pelhřimově a okolí

 

Kapacita služby: 42 osob

 

V rámci základních služeb poskytujeme:

 • ubytování v bezbariérových 18 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových bytech s předsíňkou a vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha). Byty jsou vybaveny elektronickým polohovacím lůžkem, poličkou s osvětlením, výklopným nočním stolkem, uzamykatelnou šatní skříní s vestavěným trezorem, skříňkou s vestavěnou lednicí, televizním stolkem se skříňkou, stolem, seniorskou židlí, šatní stěnou s botníkem a zrcadlem a ložním prádlem.
 • úklid bytu
 • praní, žehlení a drobného opravy osobního a ložního prádla a ošacení
 • celodenní stravování – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, příp. 2. večeře. Stravování probíhá v jídelně v přízemí budovy, na kuchyňkách na patrech a v bytech v závislosti na přání uživatele a jeho zdravotním stavu. Strava odpovídá zásadám racionální výživy seniorů a potřebám dietního stravování, zároveň reagujeme na přání uživatelů.
 • podporu a pomoc při běžných denních aktivitách (oblékání, stravování, hybnost apod.). Pomoc a podpora je prováděna kvalifikovanými pracovníky přímé obslužné péče a s ohledem míru závislosti na druhých osobách.
 • pomoc a podporu při zajištění osobní hygieny
 • podporu v kontaktu se společenských prostředím, včetně kontaktu s duchovním
 • pomoc a podporu při jednání s úřady a se správou peněz,
 • aktivizační činnosti
 • ošetřovatelskou péči, která je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem po dobu 24 hodin denně
 • možnost registrace u lékařky domova

 

 

Za úhradu nabízíme v rámci fakultativních služeb:

 

doprava osobním vozem na určené místo – individuální doprava

kopírování a tisk dokumentů

 

Dále domov pravidelně navštěvují

 • kadeřnice, pedikérka a masérka
 • pravidelně zde ordinuje praktická lékařka a psychiatr
 • ve vzdálenosti 300 m je Nemocnice Pelhřimov s odbornými ambulancemi

 

Zásady poskytování služby:

 • respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů
 • podpora aktivity a nezávislosti uživatelů
 • individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • podpora v kontaktu s blízkými i veřejností
 • zajištění pocitu bezpečí
 • podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků

 

Služba je poskytována za úhradu ubytování a stravy a přísluší nám také v plné výši příspěvek na péči. Podívejte se do sekce Ceník.

Službu poskytujeme na základě smlouvy, více informací získáte v sekci Jak požádat o službu.