Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Domov se zvláštním režimem - důstojné bydlení a péče

 

Ceník

 

Ubytování:

 

  • Jednolůžkový pokoj
210 Kč / den
  • Dvoulůžkový pokoj
200 Kč / den

 

 

Strava:

  Úhrada / den      Z toho hodnota potravin
  • Bezlepková strava
      170 Kč                    120 Kč
  • Diabetická strava 
      160 Kč                     104 Kč
  • Diabetická strava při aplikaci inzulínu
      170 Kč                    113 Kč
  1. Strava šetřící (při problémech se žlučníkem) 
      160 Kč                    108 Kč
  1. Ostatní strava
  2. Výživná strava

      160 Kč

      160 Kč

                    104 Kč

                    128 Kč     

 

Pokud příjem uživatele nedostačuje na plnou úhradu za ubytování a stravu, výše úhrady se úměrně sníží tak, aby uživateli zůstávalo 15 % jeho příjmu, popř. domov se rovněž může dohodnout v případě, kdy příjem žadatele nepostačuje na plnou úhradu nákladů, na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), dětmi nebo jinými osobami žadatele o umístění v domově.

 

Dále náleží domovu úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

Ceník fakultativních služeb (služeb souvisejících nad rámec základních)

- individuální doprava osobním vozem na určené místo (1 km) - 7,-Kč

- doprovod (k lékaři v případě, že nebude indikován lékařem, nákupy) - 100,-Kč

- kopírování a tisk dokumentů černobíle za 1 ks A4 -  1,-Kč,

- kopírování a tisk dokumentů barevně  za 1 ks A4 - 3,-Kč