Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

Domov pro seniory - důstojné bydlení i péče! 

Službu poskytujeme:

 

Lidem starším 60 let, trvale žijícím v Pelhřimově či blízkém okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a jsou proto závislí na časté pomoci jiné fyzické osoby, kdy jim tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny nebo jiné sociální služby.

Naše spádová oblast je totožná s ORP Pelhřimov a je vymezena pomyslnou hranicí obcemi Žirovnice, Kamenice nad Lipou, Hojovice, Křeč, Útěchovičky, Čeněnice, Onšov, Křelovice, Velký Rybník, Nový Rychnov, Horní Cerekev a Počátky.

 

Služby neposkytujeme:

 

  • osobám s těžkou demencí, včetně Alzheimerovy choroby, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem
  • osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách
  • agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí
  • osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty)
  • osobám s infekčním onemocněním
  • osobám s psychiatrickým onemocněním (psychózy, atd.) – žádost se u těchto onemocnění posuzuje na základě psychiatrického vyšetření
  • osobám, kterým domov pro seniory není schopen poskytnout péči s ohledem na personální, technické a věcné vybavení, které jejich zdravotní stav vyžaduje (24hod asistenční služba, náročnou rehabilitační péči, atd.)