Kontakt! Kontakt
Soc. pracovnice 565 301 259
Sesterna 565 301 262
logo

 Denní stacionář - den strávený v bezpečí a s pomocí!

RYCHLÝ KONTAKT: sociální pracovnice - 777 724 480 (po - pa 7 - 15,30 hod)

 

Denní stacionář sídlí  v 1. patře budovy Domova pro seniory Pelhřimov v Městských sadech. Místnost je vybavená pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří zde mohou trávit čas dle svého uvážení v příjemném a bezpečném prostředí za trvalé přítomnosti pečovatelky.

V denním stacionáři jsme Vám k dispozici denně od 7 do 16 hod.

 

Posláním našeho denního stacionáře je poskytovat ambulantní pobyt osobám, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a nemohou zůstat delší dobu doma bez přítomnosti jiné osoby. Klientům nabízíme bezpečnou pomoc přizpůsobenou jejich individuálním potřebám v takovém rozsahu, aby pečující osoby získaly čas k vyřízení svých záležitostí, případně odpočinku.

 

Služba denní stacionáře je poskytována občanům města Pelhřimov a  místních částí, kteří jsou starší osmnácti let a:

 • potřebují vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu pravidelnou podporu v péči o vlastní osobu
 • jsou ohroženi kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu sociální izolací a potřebují podporu k zajištění kontaktu se svými vrstevníky nebo lidmi s podobným postižením

 

Službu neposkytujeme lidem, kteří:

 • potřebují péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • jsou velmi omezeni v soběstačnosti  
 • trpí infekčním onemocněním
 • svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí

 

Cílem služby je:

 1. Zajištění pomoci a podpory dle individuálních schopností a potřeb uživatelů
 2. Zajištění takové pomoci a podpory, aby pečující osoby měly čas k vyřízení svých záležitostí a na odpočinek
 3. Zvyšovat povědomí veřejnosti o této sociální službě
 4. Upevňovat a rozvíjet vztahy mezi uživateli denního stacionáře, pečovatelské služby a domova pro seniory.

 

V rámci základních služeb poskytujeme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Nad rámec našich základních služeb můžete využít:

 • dopravu do denního stacionáře

 

Zásady poskytování služby:

 • respektování osobnosti a lidských práv, ochrana důstojnosti uživatelů
 • podpora aktivity a nezávislosti uživatelů
 • individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • podpora v kontaktu s blízkými i veřejností
 • zajištění pocitu bezpečí
 • podpora rozvoje organizace vzděláváním pracovníků

 

Tato služba je poskytována na smluvním základě a za úhradu dle ceníku. Více informací získáte v sekci Jak požádat o službu.

 

Další informace o denním stacionáři můžete získat zde:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do;jsessionid=367178C5C1963F440010485EF3E27FC4.node1?706f=005e2b5f53a21883&SUBSESSION_ID=1491983424524_1